Seria zebrań sołeckich

Seria zebrań sołeckich

GMINA ROGOŹNO. W ostatnim czasie odbyła się seria zebrań sołeckich.

To w Józefinowie było szczególne, bowiem było to pierwsze zebranie prowadzone przez nowego sołtysa Grzegorza Nowaka, w nowo utworzonym 19 sołectwie gminy Rogoźno.

W zebraniu uczestniczyło 23 mieszkańców oraz goście. Podczas spotkania mieszkańcy podzielili fundusz sołecki na rok 2022, a jest to kwota w wysokości 15195, 85 zł.

Zebranie odbyło się także w sołectwie Tarnowo. Prowadził je sołtys Marek Promiński. W zebraniu uczestniczyło 18 mieszkańców oraz zaproszeni goście. Sołtys zdał sprawozdanie za rok 2020 i przedstawił propozycję podziału budżetu sołeckiego na rok 2022. Zaproponowany przez radę sołecką podział budżetu został przyjęty jednogłośnie.
W dniu 7 września odbyło się zebrania w sołectwie Nienawiszcz, podczas którego mieszkańcy także podzielili fundusz sołecki na 2022 rok.

Dzień później odbyło się zebranie sołectwa Budziszewko, a dnia następnego odbyło się zebranie w sołectwie Owieczki. Zebranie prowadził sołtys Władysław Stefański, a mieszkańcy śladem innych sołectw podzielili fundusz sołecki na 2022 rok.

Podczas zebrania sołeckiego w Studzieńcu została omówiona sprawa dotycząca realizacji inwestycji gminnych. Zebranie prowadziła sołtys, a zarazem radna rady miejskiej Ewa Wysocka.

Jednym z punktów zebrania był oczywiście podział funduszu sołeckiego na 2022 rok oraz planowana przebudowa drogi powiatowej z Rogoźna do Studzieńca. Etap realizacji inwestycji przybliżyli dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marek Pilarski oraz przewodnicząca rady powiatu Renata Tomaszewska.

Podobne artykuły