Segregacja od 1 lipca

Segregacja od 1 lipca

POWIAT OBORNICKI. Żółte, niebieskie, zielone, brązowe i czarne – od 1 lipca we wszystkich gminach obowiązywać będą jednolite kolory pojemników na odpady komunalne.

Zbliża się termin unifikacji pojemników tak, aby dopasować je do Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO).

Od 1 lipca śmieci komunalne będą zbierane do pojemników i worków w jednakowych kolorach, z podziałem na pięć frakcji: szkło, plastik, papier, bio oraz odpady zmieszane. Każdy właściciel lub zarządca nieruchomości, z której odbierane są odpady komunalne, ma obowiązek zbierać je w sposób selektywny.

Obowiązuje następująca kolorystyka i opis dla worków/ pojemników: niebieski z napisem „papier” – na papier i tekturę; żółty z napisem „metale i tworzywa sztuczne” – na metale, tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe; zielony z napisem „szkło” – na opakowania szklane; brązowy – na odpady zielone; czarny z napisem „zmieszane” – na odpady zmieszane.

Obowiązkowy opis na pojemnikach: na papier i tekturę z napisem „papier”; na metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe z napisem „metale i tworzywa sztuczne”; na opakowania szklane z napisem „szkło”; na odpady zmieszane z napisem „zmieszane”; na odpady biodegradowalne kuchenne pochodzenia roślinnego bez kości i mięsa z napisem „BIO”;

Podobne artykuły