Sąd odroczył rozprawę w sprawie zawieszenia w obowiązkach 
burmistrza Obornik

Sąd odroczył rozprawę w sprawie zawieszenia w obowiązkach 
burmistrza Obornik

GMINA OBORNIKI. Posiedzenie Sądu Rejonowego, nadzorującego postępowanie poznańskiej Prokuratury Wojskowej w sprawie zarzutów wobec burmistrza Obornik Tomasza Szaramy, miało miejsce w czwartek 5 marca.
Sąd zapoznał się z materiałami i orzekł, iż musi dokonać kilku przesłuchań, sięgnąć po opinie, wejrzeć w zebrane dowody i dopiero wówczas zapadnie decyzja w sprawie utrzymania lub odrzucenia środka zapobiegawczego, jakim jest zawieszenie Tomasza Szramy w obowiązkach burmistrza Obornik.
Sąd chce tego dokonać możliwie szybko, dlatego wyznaczył termin następnej rozprawy na dzień 18 marca. Ta rozprawa jednak prawdopodobnie nie odbędzie się.
Mieszkańcy gminy zbierając się w różne grupy ślą do Sądu Rejonowego w Poznaniu listy poparcia dla burmistrza. Taki list z poparciem burmistrza wysłali urzędnicy i pracownicy obornickiego urzędu miejskiego. Inny list sporządzili, podpisali i wysłali do sądu przedstawiciele obornickich seniorów, zasiadający w Obornickiej Radzie Seniorów. Kolejnym apelem wysłanym do sądu była petycja radnych rady miejskiej Obornik, a zaraz po nim wysłano wspólny apel obornickich sołtysów.
Kolejnym był list otwarty, przesłany do sądu nadzorującego podstępowanie prokuratury, a podpisany przez ponad 40 organizacji pozarządowych. Jego treść brzmi następująco: Za pośrednictwem tego listu chcemy wyrazić głos poparcia dla Burmistrza Obornik, Tomasza Szramy, który od dziesięciu lat aktywnie działa na rzecz mieszkańców Gminy Oborniki. Zarówno swoją postawą, jak i inicjatywą Tomasz Szrama wielokrotnie udowodnił, że dobro mieszkańców naszej gminy stanowi priorytet w jego działaniach jako burmistrza. Fakt zawieszenia w czynnościach służbowych pana burmistrza uważamy za wysoce krzywdzący. Na wiarygodność naszej opinii wpływa to, że wielokrotnie mieliśmy okazję bezpośrednio kontaktować się i podejmować współdziałania z Tomaszem Szramą, które zawsze stały w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i miały na celu realizację założeń w trosce o dobro i poprawę warunków życia mieszkańców Gminy Oborniki. Od 2010 roku do chwili obecnej, z inicjatywy Burmistrza Obornik Tomasza Szramy, w naszej gminie powstało wiele inwestycji i miało miejsce wiele działań rozwojowych, m.in. budowa małej obwodnicy Obornik, rozwój komunikacji miejskiej, rewitalizacja i rozbudowa infrastruktury Parku Łazienki Obornickie, utworzenie Karty Seniora i inne. Zaowocowały one widoczną poprawą jakości życia naszej społeczności. Te wszystkie działania przesądzają o uczciwości oraz dobrej wierze, z jaką Burmistrz Obornik wykonuje swoje obowiązki w poszanowaniu prawa i dobra całej wspólnoty. Potwierdzenie ogromnego zaufania ze strony mieszkańców gminy stanowi fakt, że Tomasz Szrama uzyskał dwie reelekcje i od 2018 roku piastuje swój urząd w ramach trzeciej kadencji. Uważamy działalność Tomasza Szramy za niezwykle pożyteczną oraz pomocną dla rozwoju naszej gminy, dlatego apelujemy o przywrócenie do funkcji burmistrza. Z poważaniem, obornickie organizacje pozarządowe i kluby sportowe
W tym miejscu pojawiły się nazwy, pieczęcie i podpisy takich podmiotów jak Uczniowski klub Sportowy „Sportowiec” Oborniki, KS „Rożnovia” Rożnowo, Klub Sportowy „Orkan” Objezierze, Spółdzielnia Socjalna „Uciec Dystrofii” Oborniki, Akademia Piłkarska Oborniki, Stowarzyszenie Wspólnota Wolontariuszy Hospicyjnych Oborniki, Polski Związek Wędkarski Koło 32 Oborniki, Klub Sportowy Sparta Oborniki, UKS „Dwójka” Oborniki, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciel” Oborniki, Stowarzyszenie OTS Oborniki, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Żerniki w Żernikach, Fundacja „Ja nie mogę czekać” Oborniki. Fundacja „Na prostej Drodze” Oborniki, Stowarzyszenie Chór Mieszany Cantilena Oborniki, Towarzystwo Miłośników Ziemi Obornickiej, Obornickie Stowarzyszenie Wodniackie Aplaga, Laboratorium Logiki Oborniki, Stowarzyszenie „Włóczykije” Kowanówko, Stowarzyszenie Chórów Mieszanych „Pro Musica” Oborniki, Stowarzyszenie Historyczno- Rekonstrukcyjne „Kraina Warty” Oborniki, Obornicki Lotnicze Klub Sportowy, Uniwersytet Trzeciego Wieku Oborniki, Klub Sportowy Extreme Team Oborniki, Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Mały Elf Oborniki, Stowarzyszenie Amazonek im. Św. Faustyny Oborniki, UKS Akademia Piłkarska Reissa Dąbrówka Leśna, Rodzinny Ogród Działkowy im. Majora Dobrzyckiego Oborniki, Stowarzyszanie Maturalne Absolwentów „Matura 65” Oborniki, Obornickie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Krajoznawstwa „Red Box” Bębnikąt, Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oborniki, Akademia Piłki Ręcznej Gladiator Rożnowo, Obornicki Klub Karate, MKS Tenisa Stołowego Warta Oborniki, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Kowanówko, K.S. Futsal Oborniki i Wielkopolski Klub Sportowy w Obornikach.

Podobne artykuły