Rzemiosło z władzami

OBORNIKI. Z początkiem nowego roku odbyło się spotkanie przedstawicieli obornickiego rzemiosła z władzami miasta i powiatu. Przybyła na nie burmistrz Rydzewska z zastępcami i starosta Żuromski.

Ten ostatni składając gospodarzom życzenia zapewnił, iż większość zaległych pieniędzy z Powiatowego Urzędu Pracy powinni już dostać. Władzom za opiekę nad rzemieślnikami podziękował obecny na spotkaniu Stanisław Marczak z poznańskiej Izby Rzemieślniczej. Samym rzemieślnikom gratulował wyszkolenia w minionym roku aż 260 uczniów.

Starszy cechu Mieczysław Kryś wspomniał o tym, iż organizacja rzemieślnicza napotyka również na różne trudności lecz dodał, że jednak rzemiosło sobie z nimi radzi. Brak częstego przy okazji takich spotkań koncertu życzeń dowiódł, iż miał rację. Spotkanie odbyło się w serdecznej i pełnej zrozumienia atmosferze.

Podobne artykuły