Ryczywolska pomoc społeczna

RYCZYWÓŁ. Podczas sesji rady gminy w Ryczywole, jednym z punktów posiedzenia było sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2008 rok. Sprawozdanie przedstawiła zebranym kierownik GOPS-u Elżbieta Gawrońska. 

Według stanu na koniec ubiegłego roku gminę Ryczywół zamieszkiwało 7319 mieszkańców. GOPS udzielił wsparcia rodzinom, w których żyło 887 osób, wsparcia udzielono więc ponad 12% mieszkańców gminy. Pracownicy socjalni przeprowadzili w roku ubiegłym 953 wywiady środowiskowe. 

Pomocy, w postaci socjalnej, udzielono 63 rodzinom, wydano ponadto 918 decyzji administracyjnych. W ramach zadań własnych GOPS udzielił pomocy finansowej na kwotę ponad 380 tys. zł.  Z pomocy w postaci posiłku-drugiego śniadania w szkole skorzystało 121 osób, zasiłek okresowy pobierało 71 osób, z usług opiekuńczych korzystało 16 osób, zaś z zasiłków celowych i w naturze – 134 osoby. Ze środków GOPS-u sprawiono również jeden pogrzeb. Pomoc w formie zasiłków celowych przeznaczana była w szczególności na zakup żywności, odzieży, AGD, opału i energii elektrycznej. W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawstwa przyznanych świadczeń, pomoc zostawała ograniczana lub tej pomocy odmawiano. Mając na uwadze dobro osób będących na uwadze osoby ubiegającej się o pomoc, w przypadku marnotrawienia pieniędzy, GOPS przyznawał świadczenie niepieniężne. 

W ramach zadań zleconych Ośrodek udzielił pomocy finansowej na kwotę ponad 83 tys. zł. Zasiłki stałe pobierało 28 osób, w tym z przeznaczeniem dla osoby samotnie gospodarującej 13, a dla osoby pozostającej w rodzinie 15. Jedna osoba korzystała z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. 

W 2008 roku GOPS przyznał 186 razy pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą, czyli tzw. suszowe. Pomoc ta odbywała się w formie jednorazowego zasiłku i wynosiła: 500 zł dla rodzin prowadzących gospodarstwa rolne o powierzchni do 5 ha użytków, 1000 zł dla rodzin prowadzących gospodarstwa o areale powyżej 5 ha i 15000 dla rodzin, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez huragan w zależności od poniesionych szkód. 

GOPS w 2008 roku wydał 81 decyzji odmownych. Głównymi przyczynami odmowy przyznanie świadczeń były przekroczenie kryterium dochodowego lub brak przesłanek do udzielenia pomocy.     


Okładka najnowszego numeru Gazety Obornickiej

Szczenięta 
owczarka niemieckiego
Informacje pod numerem telefonu
509 400 305

Sprzedam działkę budowlaną 2000 m,
pełne media, 
ul. Owocowa Oborniki
tel. 602 571 861,
507 142 755
724 016 319


TANI WĘGIEL
PROMOCJA

Skład opału w Rożnowie poleca:
– Węgiel Kamienny Kostka
LUZ
– Węgiel Kamienny Orzech
Worki LUZ
– Ekogroszki Węgla Kamiennego Worki LUZ
– Miał z Groszkiem Luz
Ekogroszek składujemy w suchym, zamkniętym pomieszczeniu
Rożnowo ul. F. Mickiewicza 5
CENY PROMOCYJNE!!
Nie przepłacaj! Zadzwoń!
Tel. 502 612 399 lub 600 371 366
Transport powyżej 1 tony na terenie gmin 
Oborniki, Rogoźno i Ryczywół GRATIS!


Układanie parkietów, podłóg i paneli,
cyklinowanie, polerowanie bezpyłowe
Oborniki tel. 669 934 242


REDAKCJA

Gazeta Powiatowa Ziemia Obornicka. Tygodnik Informacyjny, Kulturalny i Społeczny. Ukazuje się w każdy wtorek od 1991 roku. Wydawca: Handel-Druk-Kolportaż. ISSN 1427-5848.

Reklamy i ogłoszenia
Dorota Misiorna: tel. 660 875 525, dorota@oborniki.com.pl.

Redaktor naczelny: Marek Misiorny,
tel. 517 146 753.

Mail do redakcji: gazeta@oborniki.com.pl.