Ryczywolscy strażacy podsumowali rok

Ryczywolscy strażacy podsumowali rok

RYCZYWÓŁ. Ryczywolscy strażacy interweniowali w minionym roku 77 razy. Były to 32 pożary, w tym: budynki mieszkalne 7; sadze w kominach 4; budynki gospodarcze 3; uprawy rolne 9; lasy 6 zdarzeń oraz 7 innych.
Miejscowe zagrożenia to 45 akcji w tym: zdarzenia drogowe 8; owady błonkoskrzydłe 13; pomoc zespołom ratunkowo-medycznym 2, połamane drzewa 8, plamy oleju 4 oraz 3 akcje zasilania respiratorów.

Odnotowano 5 wyjazdów poza gminę Ryczywół.

Najczęściej w akcjach udział brali: Kistowski Andrzej: 63 i Świstowska Wiktoria: 63; Dukat Jakub: 55; Surma Dominik: 36, Klingsport Mateusz: 35; Sell Sebastian: 34, Boch Maciej: 26; Wach Alan: 24; Fryc Kazimierz: 23; Krzysztoń Przemysław: 21 i Frąszczak Jacek: 20.

Miniony rok był dla ryczywolskiej jednostki przełomowy. Dzięki bardzo dobrej współpracy z wójtem oraz radą gminy Ryczywół udało się kupić fabrycznie nowy wóz.

Jest to średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGM 13.290 z zabudową firmy Wawrzaszek ISS. Posiada zbiornik wody o pojemności 4000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 400 litrów i autopompę o wydajności 3200 litrów na minutę.

Całkowity koszt zakupionego wozu wyniósł 843780 zł. Środki na zakup auta przekazali: WGOŚIGW: 300000 zł; KSRG 100000 zł; Gmina Ryczywół: 395780 zł oraz środki własne w kwocie: 48 000 zł.

W roku 2020 udało się dzięki dofinansowaniu z MSWiA w kwocie 30000 zł oraz wkładzie własnym w wysokości 1000 zł. wyremontować garaże dla wozów strażackich.

Dzięki wsparciu ze strony sołtys Ryczywołu druhowie zakupili: agregat prądotwórczy, drabinę, sito kominowe, pachołki drogowe oraz sprzęt burzący. Strażacy serdecznie dziękują za wsparcie jednostki tym wszystkim, którzy go udzielili.

Podobne artykuły