Ruszył program usuwania azbestu

Ruszył program usuwania azbestu

OBORNIKI, ROGOŹNO. Po rocznym zastoju, powiat obornicki, przy udziale gmin Oborniki i Rogoźno oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął udział w programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Wniosek można składać w urzędach gmin powiatu obornickiego właściwej dla położenia nieruchomości objętej wnioskiem. Do wniosku obowiązkowo należy załączyć dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości.

Powiat pokrywa 100 procent kosztów związanych z likwidacją wyrobów azbestowych (demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie). Termin składania wniosków do urzędów gmin mija 31 lipca.

18 maja został formalnie ogłoszony nieograniczony przetarg na likwidację eternitu. Pomiędzy 2 a 5 czerwca, gdy zostanie wyłoniony wykonawca usługi jego demontażu i utylizacji.

Sam proces pozbywania się eternitu potrwa formalnie od 6 czerwca do 16 października tego roku.

Podobne artykuły