Rusza Obornicki Fyrtel Rzemieślniczy

Rusza Obornicki Fyrtel Rzemieślniczy

OBORNIKI. Z każdym rokiem coraz trudniej W Obornikach o fachowców. Wyuczone rzemiosło nie kusi młodych. Kończący szkołę podstawową uczniowie coraz rzadziej wybierają placówki szkolące specjalistów branżowych na rzecz edukacji ogólnej, która stanowi jedynie krok w drodze na studia wyższe.

Te jednak obejmują już tylko część absolwentów ogólniaków. Pozostali dopiero ze świadectwem maturalnym rozpoczynają poszukiwanie swej drogi zawodowej.

Gmina Oborniki wraz z Cechem Rzemiosł Różnych w partnerstwie z Powiatem Obornickim i Powiatowym Urzędem Pracy postanowiła starać się o odwrócenie tego trendu.

Inicjator pomysłu, burmistrz Tomasz Szrama podkreśla: Musimy przekonać młodych, ze ubogi w rzemieślników rynek pracy czeka właśnie na nich. Umiejętności manualne, zaradność i kreatywność warto przekuć w konkretny i dobrze płatny zawód. Nie można zapomnieć bowiem, że dobrzy fachowcy są dziś w cenie! Dlatego właśnie powstał pomysł stworzenia Programu Promocji i Wsparcia Rzemiosła, będący odpowiedzią na problemy Cechu Rzemiosł Różnych w Obornikach, dotyczące kształcenia przyszłych rzemieślników.

Upowszechnienie form współpracy po między rzemieślnikami i przedsiębiorcami z zrzeszonymi w Cechu Rzemiosł Różnych, a instytucjami oświatowymi realizującymi zadania związane z szkolnictwem zawodowym.
Prezentację oferty rzemieślników i firm zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych w Obornikach kształcących przyszłych czeladników. Promocję zawodów i wreszcie, promocję działań Cechu Rzemiosł Różnych w Obornikach
Sekretarz gminy,

Krzysztof Nowacki zapowiada, że w ramach powstającego Fyrtla Rzemieślniczego planowana jest kampania promująca rzemiosło jako dobrą podstawę rozpoczęcia własnej ścieżki kariery zawodowej, obejmująca prezentacje rzemieślników i zakładów pracy prowadzących szkolenie zawodowe oraz przygotowanie strony internetowej, która stanowić będzie bazę informacyjną dla placówek oświatowych, potencjalnych uczniów, rodziców, czy pracodawców.

Jednak Fyrtel Rzemieślniczy to również stała współpraca z doradcami zawodowymi Powiatowego Urzędu Pracy oraz współpraca ze starostwem powiatowym dotycząca możliwości poszerzania oferty kształcenia zawodowego zgodnie z zapotrzebowaniem Cechu Rzemiosł Różnych w Obornikach. 

Podobne artykuły