Ruina klasztoru do ekspertyzy

Ruina klasztoru do ekspertyzy


OBORNIKI. Burmistrz Tomasz Szrama zlecił wykonanie ekspertyzy technicznej obejmującej ocenę stanu zachowania zabytku wraz ze wskazaniami wykonania niezbędnych robót budowlanych, zabezpieczających i remontowych dla dawnego klasztoru franciszkańskiego stojącego w stanie ruiny nad Wartą w Obornikach.

Nie dlatego, aby go odbudować i restaurować, bo gmina nie ma na to pieniędzy, a cała ta rzecz nie miałaby sensu. Nie dlatego też, aby go sprzedać, bo trudno sobie wyobrazić kupca.

Było to zalecenie pokontrolne Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, który co jakiś czas sprawdza, czy tego rodzaju budynki już runęły, a jeżeli nie, to kiedy rozpadną się ostatecznie w perzynę i będzie je można wykreślić z listy.

Postępowanie zostało już zakończone. Wpłynęła tyko jedna oferta. Trwa właśnie jej ocena.

Podobne artykuły