Rozpad Parkowa. Powstało nowe sołectwo

Rozpad Parkowa. Powstało nowe sołectwo

JÓZEFINOWO, PARKOWO. Sołectwo Parkowo rozpadło się, z inicjatywy mieszkańców Józefinowa, na dwa sołectwa. Wzorem innego podziału Cieśli i Owczychgłów.

Oba sołectwa pozostają w granicach swych wsi. Do czasu wyboru sołtysa wszelkie zebrania zwoływać będzie burmistrz.

Kadencja nowego w gminie Rogoźno sołtysa, dla ujednolicenia terminu następnych wyborów, potrwa do roku 2024.

Rozpad sołectwa pociągnął za sobą oczywiste zmiany w statucie Parkowa, będzie powstawał też statut Józefinowa. Zostanie zmieniony fundusz sołectwa Parkowa i podzielony proporcjonalnie na dwa.

Parkowo liczące sobie dotąd 1190 mieszkańców dysponuje funduszem sołeckim 58 340 złotych. Po podziale, Parkowo mieć będzie 1082 mieszkańców, a fundusz sołecki będzie wynosił 53 800 złotych.

Józefinowo przy 108 mieszkańcach będzie dysponować funduszem sołeckim w wysokości 12 927 złotych. Gmina będzie wypłacać nowemu sołtysowi dietę w wysokości 22,5 % minimalnego wynagrodzenia, czyli w roku 2020 będzie to kwota 596 złotych miesięcznie.

Fundusz sołecki obu wsi łącznie wzrośnie o ponad 8 tysięcy, do kwoty nieco ponad 66 tysięcy, co dowodzi iż tego rodzaju podziały zwiększają wydatki sołeckie.

Z drugiej jednak strony pozwalają na samodzielne zarządzania zasobami swej wsi przez jej mieszkańców, czyniąc ich odpowiedzialnymi za stan i rozwój miejscowości.

Tak też zapewne będzie i w Józefinowie, którego mieszkańcy nie chcieli być dłużej parkowianami.

Podobne artykuły