Rożnowickie miejsce kaźni w zarządzie Obornik

Rożnowickie miejsce kaźni w zarządzie Obornik

ROŻNOWICE. Niedawno informowaliśmy o spotkaniu przy rożnowickich grobach burmistrza Tomasza Szramy i nadleśniczego Jacka Skowrońskiego z grupą społeczników zainteresowanych utrzymaniem dobrostanu w miejscu największej zbrodni hitlerowców w Polsce (nie licząc obozów koncentracyjnych).

Teren grobów należał do Lasów Państwowych, co stawiało grupę historyczną i innych działaczy społecznych w złej pozycji, bo musieli każde wejście na teren grobów uzgadniać z nadleśnictwem. Samo nadleśnictwo też dbało o teren, ale nie bardzo mogło weń inwestować.

Wreszcie po spotkaniu w lesie, burmistrz Tomasz Szrama wysłał do władz wojewódzkich pismo z propozycją przejęcia dwu, trzyhektarowego terenu od Lasów na rzecz gminy Oborniki.

Odpowiedź przyszła pozytywna i po 10 latach problem Rożnowic został rozwiązany. Od teraz gmina może formalnie objąć miejsce kaźni opieką, a tacy wspaniali społecznicy jak Ryszard Nawrocki i jego koledzy z Towarzystwa Miłośników Ziemi Obornickiej lub Stowarzyszenia Historyczno-Rekonstrukcyjnego „Kraina Warty” z Obornik będą czuć się na tym terenie jak u siebie i nadal mogą opiekować się tym miejscem.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Nadleśnictwo upublicznieni drogę do Rożnowic i każdy będzie mógł tam bez trudu dotrzeć.

Podobne artykuły