Rożnowickie czy rożnowskie?

Rożnowickie czy rożnowskie?

GMINA OBORNIKI. Jedna z obornickich radnych wyraziła swoje niezadowolenie ze zmiany nazwy terenu pohitlerowskiego miejsc kaźni i grobów znajdujących się z podobornickim lesie.

Jestem przeciwna zmianie nazwy tego miejsca z Lasy Rożnowickie na Lasy Rożnowskie. Stojąca tam tablica informuje, iż są tam groby Rożnowickie. Wprowadza to w błąd, co jako językoznawca zauważam i krytykuję.

Historyk z wykształcenia, regionalista z zamiłowania, formalnie sekretarz gminy i autor zmian w nazewnictwie Krzysztof Nowacki wyjaśnił: Tablica, o której mowa zostanie wymieniona, a nazwy ujednolicone. We wszelkich bowiem źródłach pisanych i według IPN lasy są rożnowskie, a rożnowickie to ich nazwa zwyczajowa.

Panu Krzysztofowi w sukurs przyszedł Paweł Drewicz przypominający, jak silnie do części Kowanówka przywarła zwyczajowa nazwa Miłowody. – Ja sam po latach dowiedziałem się, że to nie przysiółek tylko nawa jednej z ulic – powiedział Paweł Drewicz.

Jak bardzo nazwa zwyczajowa przywarła do świadomości świadczyć może fakt, że na oficjalnej pieczątce szkoły w Kowanówku widnieje adres „Szkoła w Miłowodach”.

Po wyjaśnieniach Krzysztofa Nowackiego trzeba się będzie przestawić z lasów rożnowickich na rożnowskie, co wskazują i potwierdzają dokumenty oraz geografia.

Podobne artykuły