Rogoźno na kulturę fizyczną i muzykę

Rogoźno na kulturę fizyczną i muzykę

ROGOŹNO. Wśród zadań publicznych realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego jest też wspieranie kultury sportowej.

Na ten rok, licząc od kwietnia do grudnia, przyznano na organizowanie zajęć sportowych zawiązanych z grą w piłkę nożną przez dzieci i młodzież, z wyłączeniem drużyn seniorów, 53 000 zł, choć w roku minionym było to 61 tysięcy.

Na organizację i przygotowanie drużyny seniorów do rozgrywek klasy B WZPN i uczestnictwo w rozgrywkach zabezpieczono w budżecie gminy 16 000 zł, a w roku 2020 było to 35 000 zł.

Jak widać gmina wydaje swe środki z większą ostrożnością, bo i dochody zmalały.

Prócz piłki nożnej wspierane są też inne aktywności sportowo-rekreacyjne.
Władze Rogoźna chcą wesprzeć organizację, przygotowanie i funkcjonowanie na terenie wiejskim drużyny seniorów piłki nożnej kwotą 14 000 zł.

By przeciwdziałać uzależnieniom i patologiom społecznym oraz na ochronę zdrowia, na małe formy wczasów – organizację zajęć rekreacyjnych propagujących zdrowy styl życia w trzeźwości, zabawę bez używek znalazło się w budżecie 12 000 zł.

11 000 zł zostanie przekazane na rozwijanie sprawności ruchowej dzieci i młodzieży poprzez grę w koszykówkę, a poprzez grę w tenis stołowy 9 000 zł.

Kwota 5 000 złotych wesprze Akcję Letnią dla harcerzy.

Na kompleksowe wsparcie chorych na choroby nowotworowe w fazie terminalnej, chorych długoterminowo oraz rodzin tych chorych zostało zabezpieczone 10 000 zł.

W ramach ratownictwa i ochrony ludności, gmina w tym roku wyda na szkolenia ratownicze, upowszechnianie nauki pływania, prowadzenie działalności profilaktycznej oraz edukacyjnej w zakresie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport albo rekreację na obszarach wodnych kwotę 20 000 złotych.

Nie pominięto nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, asygnując na wsparcie edukacji muzycznej dzieci i młodzieży z gminy Rogoźno, prowadzonej w formie zajęć z zakresu umuzykalnienia, wychowania muzycznego i nauki gry na instrumentach kwotę 20 000 zł.

Podobne artykuły