Rogozińscy strażacy podsumowali miniony rok

Rogozińscy strażacy podsumowali miniony rok

ROGOŹNO. OSP Rogoźno podsumowało swoją działalność w dniach od 1 stycznia do 31 grudnia minionego roku. Jednostka brała udział w 234 akcjach ratowniczo-gaśniczych, odnotowując 296 wyjazdów wozów bojowych. W wszystkich działaniach brało udział 25 strażaków pododdziału bojowego.

Powyższa statystyka obejmuje: pożary – 52 zdarzenia; miejscowe zagrożenia – 168 zdarzeń, w tym wypadki drogowe – 9, kolizje drogowe – 3, skutki silnych wiatrów – 23, owady błonkoskrzydłe – 21, pomoc ZRM – 12, pompowanie wody – 7, dostarczenie żywności – 34 oraz 59 innych akcji.
Odnotowano 7 wyjazdów poza teren gminy Rogoźno: Oborniki 2, Tłukawy 2, Ryczywół 1, Budzyń 1, Lipa 1 przy czym dwukrotnie (Budzyń i Lipa) wozy zostały zawrócone z trasy.

W związku z wypadkami i kolizjami drogowymi najwięcej zdarzeń odnotowano na drodze wojewódzkiej nr 241 – 6 wyjazdów oraz na drodze krajowej nr 11 – 4 wyjazdy.

W przypadku pożarów najwięcej zdarzeń dotyczyło: pożary budynków mieszkalnych – 19 (w tym 10 razy pożar sadzy w kominie); pożary nieużytków rolnych, upraw i lasów – 11; pożary w zakładach pracy – 5; pożary budynków gospodarczych – 2; pożary środków transportu – 2; pozostałe – 13.

Statystyka osobowa (pierwsza dziesiątka) udziału w zdarzeniach: Michał Przybysz – 137 wyjazdów, Łukasz Gracz – 131 wyjazdów, Sebastian Rabsch – 107 wyjazdów, Przemysław Grabarczyk – 106 wyjazdów, Michał Grabarczyk – 98 wyjazdów, Tomasz Ruciński – 85 wyjazdów, Bartłomiej Ratajczak – 81 wyjazdów, Maciej Urban – 74 wyjazdy, Monika Jaśkowiak-Gracz – 72 wyjazdy i Kacper Betka – 58 wyjazdów.

W związku z trwającą od marca pandemią COVID 19 jednostka OSP Rogoźno została doposażona przez gminę Rogoźno w specjalne środki ochrony indywidualnej oraz środki do dezynfekcji.

Dodatkowo ponad 100 maseczek ochronnych uszyła Mieczysława Michalska,10 przyłbic ochronnych otrzymali od grupy „Rogoźno Zarażamy Dobrem”, 20 maseczek typu STRAŻ wielokrotnego użytku zakupił Mariusz Kasprzak oraz 20 szt. maseczek otrzymali z KP PSP w Obornikach.
W ramach zwalczania pandemii strażacy z Rogoźna rozwozili żywność zakupioną przez GOPS w Rogoźnie do 98 osób przebywających w kwarantannie domowej, a także pilnowali reżimu sanitarnego podczas wydawania żywności przez GOPS w Rogoźnie.

Ponadto dwie akcje ratowniczo-gaśnicze miały bezpośredni związek z COVID 19 (jedna osoba z wynikiem dodatnim, druga osoba kwarantanna).
W związku z trwającą pandemią nieodpłatną dezynfekcję wozów bojowych wykonał Adrian Krupczyński.

W roku 2020 jednostka OSP Rogoźno pozyskała taki sprzęt ratowniczo-gaśniczy: Defibrylator AED PHILIPS, detektor wielogazowy MSA Auer, radiostacja nasobna Motorola DP 4600e – 7szt, prądownica wodno-pianowa Rosenbauer RB 101 – 2 szt. Ponadto hełmy bojowe Rosenbauer Heros Titan – 10 szt., buty bojowe Rosenbauer Twister – 7 par, kamizelki asekuracyjne – 4 szt. i bluzki termoaktywne Brubeck – 28 szt.

Na powyższe zakupy środki finansowe jednostka pozyskała z gminy Rogoźno (dotacja roczna), z Nadleśnictwa Durowo, IKANO INDUSTRY, od darczyńcy Mariusza Kasprzaka oraz z dotacji KG PSP, a także wykorzystała środki własne.

W bieżącej działalności jednostki strażakom pomagali: Tomasz Gajewski, Marcin Małyszczak, Sz. Wojciechowski, Roman Kinach i NEROPO.
W imieniu druhów wszystkim im za to podziękował komendant Sebastian Rabsch: Dziękuje za miniony rok i współpracę burmistrzowi Rogoźna Romanowi Szuberskiemu, za finansowe utrzymanie gotowości bojowej jednostki, oraz Insp. Ochrony P. Pożarowej Sławomirowi Jamroza, pracownikom gminy Rogoźno, radnym Rady Miejskiej Rogoźna, Sławomirowi Kołacza z Nadleśnictwa Durowo, KP PSP w Obornikach, KP PSP w Wągrowcu, komisariatowi policji w Rogoźnie, straży miejskiej w Rogoźnie oraz partnerom z WOPR Rogoźno. Dziękuje też jednostkom OSP z terenu powiatu obornickiego, rodzinom strażaków za wytrwałość oraz wszystkim wcześniej wymienionym w podsumowaniu.

Podobne artykuły