Reorganizacja szkół w Ryczywole

RYCZYWÓŁ. Na początku stycznia pracownicy Urzędu Gminy w Ryczywole na czele z wójtami przeprowadzili narady z nauczycielami i dyrektorami placówek oświatowych z terenu gminy. Głównym tematem spotkań była koncepcja reorganizacji szkół, która miałaby zostać przeprowadzona z początkiem września.

Reorganizacja placówek oświatowych zakłada likwidację szkół filialnych w Wiardunkach i Radomiu oraz przedszkola w Skrzetuszu i jest konsekwencją zmniejszenia subwencji oświatowej na rok 2005.

30 dzieci z Wiardunek i 21 z Radomia wraz ze swoimi nauczycielami z dniem 1 września rozpoczęło by nowy rok szkolny w oddanym (do tego czasu) do użytku skrzydle budynku ryczywolskiego gimnazjum. Zdaniem wójtów, nauczyciele szkół filialnych z aprobatą przyjęli przedstawioną propozycję reorganizacji. Teraz jedynie przed przedstawicielami władz pozostała sprawa przekonania rodziców dzieci szkół likwidowanych o słuszności reorganizacji placówek.

Podobne artykuły