Remont jedenastki między Tarnowem a Rudą

Remont jedenastki między Tarnowem a Rudą

GMINA ROGOŹNO. Znamy oferty dotyczące remontu drogi krajowej nr 11 na odcinku Tarnowo – Gościejewo – Ruda, który ma odbyć się jeszcze w tym roku.

W postępowaniu przetargowym na wykonanie remontu DK11 na około pięciokilometrowym odcinku drogi wpłynęły cztery oferty. Zamawiający, na realizację tego zadania, przeznaczył kwotę 4.068.113,61 brutto.

Wszyscy wykonawcy zadeklarowali skrócenie czasu realizacji o 14 dni oraz zatrudnienie osoby bezrobotnej oraz do spraw rozliczeń. Złożone oferty zostaną sprawdzone pod kątem merytorycznym, co pozwoli na wybranie wykonawcy i zawarcie umowy.

Cenowo najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Colas Polska na kwotę 3 738 652,32 zł brutto, natomiast najdroższą była Strabag, proponując kwotę 4.874.194,16 zł brutto. W przetargu udział wzięli także: Pol Dróg z Drawska Pomorskiego, oferując wykonanie prac za 4.390.919 oraz Eurovia z Pruszkowa z propozycją 4.874.194 złote.

W ramach remontu odcinka jedenastki o łącznej długości około 5 kilometrów przewiduje się wykonanie następujących robót: przygotowanie projektu czasowej organizacji ruchu oraz jego wyniesienie w teren i całodobowe, utrzymanie oznakowania na czas robót, remont cząstkowy nawierzchni, frezowanie nawierzchni pod remont cząstkowy, remont ubytków i spękań w nawierzchni jezdni, położenie warstwy wiążącej oraz ścieralnej, oznakowanie poziome i pionowe.

Podobne artykuły