Religia dla zielonoświątkowców

Religia dla zielonoświątkowców

POWIAT OBORNICKI. Pentekostalizm, czyli ruch zielonoświątkowy, to nurt chrześcijaństwa, mający na ziemi obornickiej niewielu wyznawców. Niemniej zainteresowanym należy się nauczanie religii.

By nie pozbawić należnych zielonoświątkowcom praw starosta obornicki zawarł porozumienie z powiatem pilskim dotyczące organizacji lekcji religii na terenie pilskiego Kościoła Zielonoświątkowców. Powiat obornicki będzie łożył na religię zielonoświątkowców, przy czym nie są to koszty znaczące. W tym jeszcze roku zapłaci 329 złotych, a w przyszłym 1078.

Kwoty te wynikają z faktu, że w tym roku na religię do Piły uczęszczać będzie jedna osoba z powiatu obornickiego, a w przyszłym cztery.

Podobne artykuły