Raport o stanie gminy Oborniki

Raport o stanie gminy Oborniki

GMINA OBORNIKI. Jak co roku od pewnego czasu, a w zgodzie z art. 28a ustawy o samorządzie gminnym, burmistrz Obornik przedstawił w wymaganym terminie radzie miejskiej „Raport o stanie Gminy Oborniki za rok 2021”.

Raport, według ustawowej definicji, jest rodzajem sprawozdania z działalności burmistrza, w szczególności w zakresie realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Rada miejska w Obornikach będzie rozpatrywać raport podczas sesji absolutoryjnej. W debacie nad raportem będą mogli zabrać głos także mieszkańcy gminy, którzy złożą do przewodniczącego rady miejskiej pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób.

Na wstępie raportu burmistrz napisał: Raport ten ma szczególny charakter ze względu na pandemię wywołaną przez wirus SARS-CoV-2, towarzyszącą naszemu społeczeństwu od marca 2020 r. Podobnie, jak we wspomnianym roku 2020, sytuacja globalna w roku 2021 była zdominowana przez pandemię koronawirusa. Dla Gminy Oborniki i jej mieszkańców był to czas próby i mierzenia się z nowymi wyzwaniami, a przede wszystkim z różnego rodzaju ograniczeniami. Można powiedzieć, że rok 2021 minął nam „na dystans i zdalnie”. Zostaliśmy zmuszeni do zminimalizowania kontaktów społecznych, przez co mogliśmy organizować zaplanowane spotkania w szerokim gronie tylko w określonym reżimie sanitarnym. Odczuwalne obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa dotyczyły funkcjonowania oświaty, administracji i kultury. Sytuacja uległa poprawie w momencie rozpoczęcia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Dzięki temu pod koniec 2021 r. większość obszarów naszego życia wróciła do wcześniejszej aktywności.

Reszty treści raportu nie cytujemy, ciekawa będzie dyskusja na jego temat.

Podobne artykuły