Raport i jednogłośne absolutorium dla wójta Połajewa

Raport i jednogłośne absolutorium dla wójta Połajewa

POŁAJEWO. Podczas ostatniej sesji rady gminy Połajewo, sołtys Stanisław Pochyluk przedstawił raport o stanie gminy za rok miniony a radni mieli okazję się z nim zapoznać.

Gmina Połajewo należy do tych mniejszych, bowiem liczy ok 6200 mieszkańców. Ta liczba już od 30 lat pozostaje niemal niezmienna co dowodzi, iż połajewianie są przywiązani do swojej ziemi i jej nie opuszczają.

Starsi pracują, młodsi się uczą a najmłodsi uczęszczają do przedszkola Bajkowa Kraina. Potem w liczbie ponad 600 osób uczą się w jednej z trzech szkół. Lokalny GOK szerzy kulturę. Lokalne OSP dbają o bezpieczeństwo pożarowe. Strażacy posiadają odpowiedni sprzęt, remizy, pojazdy.
Na ziemi połajewskiej działają dwa kluby sportowe – Huragan w Połajewie i młynkowski Płomień. Oba mają według wójta: Wystarczającą na swoje potrzeby bazę.

Dalej wójt wyliczał: Przestrzeń komunalna ma około 400 hektarów, w tym na 83 jest zabudowa. Gmina posiada 13 pojazdów od autobusu poczynając, poprzez wozy strażacki do gminnego ciągnika włącznie.
W ubiegłym roku wójt sprzedał dwa lokale mieszkalne przy ulicy Obornickiej w byłym budynku policji. Przekształcił trzy działki. Zlikwidowano też niewielkie wiatki, rozbudowano kanalizację i wodociągi.
Jak na możliwości finansowe niewielkiej gminy, tyle się udało a nowe obiekty kosztują, więc trzeba się skupić na utrzymaniu tego co jest a nie tworzyć niczego nowego. Ciągle jesteśmy na właściwym kierunku – zapewnił wójt.

W swoim raporcie Stanisław Pochyluk najczęściej używał rzeczownika „Przestrzeń”. Więc: Przestrzeń oświatowa pochłonęła ponad 11 mln z 33 w budżecie.

Tu warto dodać, że gmina otrzymała dotację na oświatę w kwocie 11,8 mln. Globalnie z przedszkolami łącznie wydatki na nią wynoszą jednak dwa razy więcej niż wynosi otrzymana subwencja.

– Przestrzeń pomocy społecznej – wyliczał dalej wójt – to kolejne 1/3 wydatków i 1/3 wydatków to wydatki urzędu w przestrzeni komunalnej, jak media oraz świetlice i drogi.

Gmina nie okopała się i w nowej przestrzeni i powiększa obszar zabudowy mieszkaniowej w Połajewie, Młynkowie, Boruszynie i Krosinie.

Z jednostką OSP w Krosinie jest różnie. Kupili samochód, potem mieli zastój W ubiegłym roku jednostka odżyła, ale być może spontanicznie i na chwilę. W tym roku zawodów strażackich nie będzie.

Po odczytaniu raportu przyszedł czas na dysputę.

Jako jedyna głos zabrała radna z Połajewa Katarzyna Stefaniak: Każdy widzi jak się gmina zmienia i to najlepsze, choć można zrobić więcej, ale nie ma na to środków. Miniony rok był udany.

Po tych słowach wójt Stanisław Pochyluk uzyskał jednogłośnie wotum zaufania głosami 15 radnych.

Podobne artykuły