Ranking szkół średnich

Ranking szkół średnich

POWIAT OBORNICKI. Państwowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki matur w poszczególnych szkołach średnich regionu. Ponieważ egzaminy pisemne były jednakowe dla każdej ze szkół, na ich podstawie – jak co roku – można ułożyć ranking placówek regionu.

Wzięliśmy pod uwagę egzaminy na poziomie podstawowym, które w tym roku zdawano z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Z średnich wyników procentowych każdego przedmiotu wyciągnęliśmy średnią dla każdej szkoły, układając ranking szkół według wyników nauczania.

Po raz 7 z rzędu najlepszą szkołą średnią okazało się LO Rogoźno. W rankingu zaszła jedna zmiana – ZS Oborniki wyprzedził w tym roku, po raz pierwszy od 6 lat, ZS Rogoźno.
W ostatniej kolumnie podajemy zmianę pozycji w rankingu w stosunku do ubiegłego roku. Poniżej wyniki z poszczególnych przedmiotów.

  1. LO Rogoźno 69, 66 bez zmian
  2. ZS Oborniki 52, 00 + 1 miejsce
  3. ZS Rogoźno 51, 33 – 1 miejsce
  4. ZS Objezierze 40, 66 bez zmian

Procent uczniów, którzy zdali egzamin maturalny

LO Rogoźno 89%
LO Oborniki 89%
ZS Rogoźno 64%
ZS Oborniki 61%
ZS Objezierze 19%

Język polski

LO Oborniki 60
LO Rogoźno 59
ZS Rogoźno 51
ZS Oborniki 47
ZS Objezierze 45

Matematyka

LO Rogoźno 68
LO Oborniki 58
ZS Oborniki 44
ZS Rogoźno 41
ZS Objezierze 26

Język obcy

LO Oborniki 84
LO Rogoźno 82
ZS Oborniki 65
ZS Rogoźno 62
ZS Objezierze 51

Podobne artykuły