Ranking szkół średnich na Ziemi Obornickiej

Ranking szkół średnich na Ziemi Obornickiej

POWIAT OBORNICKI. Państwowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki matur w poszczególnych szkołach średnich regionu. Ponieważ egzaminy pisemne były jednakowe dla każdej ze szkół, na ich podstawie – jak co roku – można ułożyć ranking placówek regionu.

Wzięliśmy pod uwagę egzaminy na poziomie podstawowym, które w tym roku zdawano z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Z średnich wyników procentowych każdego przedmiotu wyciągnęliśmy średnią dla każdej szkoły, układając ranking szkół według wyników nauczania.

W porównaniu z ubiegłym rokiem nie zaszły żadne zmiany na poszczególnych pozycjach rankingu.

1. Liceum Ogólnokształcące Rogoźno 64,16

2.  Liceum Ogólnokształcące Oborniki 61,18

3.  ZS im. Cegielskiego Rogoźno 49,62

4.  ZS im. Kutrzeby Oborniki 47,95

5.  ZS im. Mickiewicza Objezierze 44,93

Język polski

 LO Oborniki 62,18
 LO Rogoźno 59,88
 ZS Objezierze 54,78
 ZS Rogoźno 48,24
 ZS Oborniki 44,15

Matematyka

 LO Rogoźno 60,12
 LO Oborniki 50,68
 ZS Oborniki 38,71
 ZS Rogoźno 38,52
 ZS Objezierze 26,22

Język angielski

 LO Rogoźno 72,48
 LO Oborniki 70,67
 ZS Rogoźno 62,10
 ZS Oborniki 61,00
 ZS Objezierze 53,78

Podobne artykuły