Ranking szkół podstawowych

Ranking szkół podstawowych

POWIAT OBORNICKI. Państwowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminów w poszczególnych szkołach podstawowych regionu. Ponieważ egzaminy pisemne były jednakowe dla każdej ze szkół, na ich podstawie można ułożyć ranking placówek regionu.

Nie uwzględniono w nim szkół z Prusiec i Budziszewka. W tych placówkach zdawało egzamin mniej niż 5 uczniów, a w takim przypadku przepisy nie pozwalają na upublicznienie wyniku.

Wzięliśmy pod uwagę egzaminy ośmioklasisty, które w tym roku zdawano z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Z średnich wyników procentowych każdego przedmiotu wyciągnęliśmy średnią dla każdej szkoły, układając ranking szkół według wyników nauczania. W Chrustowie i Maniewie większość uczniów zdawała język niemiecki, więc w rankingu uwzględniono ten język.

Po raz czwarty z rzędu nasz ranking wygrała Szkoła Podstawowa nr 4 z Obornik, na Osiedlu Leśnym. Największy postęp zanotowała szkoła z Ludom, która awansując o 10 pozycji, zajęła miejsce na podium. Najbardziej obniżyła poziom szkoła w Gościejewie, która spadając o pięć miejsc, zajęła ostatnią pozycję.

W ostatniej kolumnie podajemy zmianę pozycji w rankingu w stosunku do ubiegłego roku. Poniżej wyniki z poszczególnych przedmiotów.

 1. SP 4 Oborniki 56,33 bez zmian
 2. SP 3 Oborniki 55,00 + 3 miejsca
 3. SP Ludomy 53,66 + 10 miejsc
 4. SP Ryczywół 51,00 – 2 miejsca
 5. SP 2 Oborniki 48,33 – 1 miejsce
 6. SP Objezierze 47,33 – 3 miejsca
 7. SP 3 Rogoźno 46,00 – 1 miejsce
 8. SP Rożnowo 45,33 + 5 miejsc
 9. SP 2 Rogoźno 45,00 + 3 miejsca
 10. SP Parkowo 42, 66 – 2 miejsca
 11. SP Maniewo 38,66 + 1 miejsce
 12. SP Kiszewo 37, 33 – 2 miejsca
 13. SP Chrustowo 37,00 – 2 miejsca
 14. SP Gościejewo 34,33 – 5 miejsc

Język polski

SP Ludomy 63
SP 3 Oborniki 59
SP 2 Oborniki 55
SP 4 Oborniki 54
SP Ryczywół 54
SP 2 Rogoźno 53
SP Gościejewo 52
SP Objezierze 51
SP Rożnowo 48
SP Parkowo 47
SP 3 Rogoźno 46
SP Chrustowo 41
SP Maniewo 40
SP Kiszewo 40

Matematyka

SP 4 Oborniki 54
SP 3 Oborniki 51
SP Ryczywół 43
SP Ludomy 42
SP Maniewo 42
SP 2 Rogoźno 38
SP 3 Rogoźno 38
SP 2 Oborniki 37
SP Rożnowo 37
SP Objezierze 33
SP Parkowo 33
SP Kiszewo 33
SP Chrustowo 26
SP Gościejewo 22

Język obcy

SP 4 Oborniki 61
SP Objezierze 58
SP Ryczywół 56
SP Ludomy 56
SP 2 Oborniki 56
SP 3 Oborniki 55
SP 3 Rogoźno 54
SP Rożnowo 51
SP Parkowo 48
SP 2 Rogoźno 47
SP Chrustowo 44
SP Kiszewo 39
SP Maniewo 34
SP Gościejewo 29

Podobne artykuły