Radzili w Ludomach

LUDOMY. 19 kwietnia z inicjatywy sołtysa wsi Ludomy Stanisława Mantaja, odbyło się spotkanie członków rady sołeckiej z wójtem Gackiem. Celem było wyjaśnienie przyczyny złej jakości wody uzyskanej ze stacji wodociągowej w Ludomkach a także budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Oborniki – Czarnków i remont dróg gminnych.

W sprawie jakości wody, następnego dnia dyrektor Gminnego Zakładu Usług Wodnych i Melioracyjnych w Czarnkowie z siedzibą w Brzeźnie, wydał swoim pracownikom polecenie pobrania próbek wody oraz każdorazowego płukania końcówek linii po wyłączeniu dostawy energii elektrycznej. Badania laboratoryjne wody wykazały, że woda w Ludomkach posiada odpowiednie parametry jakościowe, a chwilowe zanieczyszczenia spowodowane były brakiem energii elektrycznej.

W sprawie chodnika, rada zadecydowała że należy w pierwszej kolejności kontynuować budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej od strony Obornik w kierunku centrum wsi. Decyzję mieszkańców sołectwa potwierdził i przyjął do realizacji kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Czarnkowie Ryszard Jagra.

Wójt Jerzy Gacek, poinformował, że od dwóch tygodni na terenie gminy trwają prace remontowe wszystkich dróg gruntowych i utwardzonych, prowadzone przez firmę Daniela Turostowskiego z Połajewa i Pawła Wojtasika z Rogoźna. Na zakończenie wójt zapoznał Radę Sołecką z inwestycjami i zadaniami jakie będą realizowane w gminie w bieżącym roku.

Podobne artykuły