Radni Obornik obradowali, pytali, a czasem krytykowali

Radni Obornik obradowali, pytali, a czasem krytykowali

OBORNIKI. W środę odbyła się kolejna (zdalna) sesja rady miejskiej Obornik. Po sprawozdaniu z działalności burmistrza Obornik Tomasza Szramy oraz prowadzonych postępowań przetargowych radni zajmowali się m.in. sprawami bieżącymi budżetu gminy na rok 2020 r.

Rada miejska podjęła również uchwałę w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2026.

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących jego własnością.

W planie przygotowanym wspólnie przez spółkę PWiK i burmistrza Obornik, a zatwierdzonym przez radę miejską znalazły się m.in. takie inwestycje jak modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w Pacholewie, budowa sieci wodociągowej do Marszewca, budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Nowołoskoniec, Słonawy, Kowanówko ul. Sanatoryjna.

Dodatkowo planuje się rozbudowę sieci wodociągowej w Obornikach ul. Korfantego, ul. Bielawska, ul. Gen. H. Dąbrowskiego, Gen. F. Altera, ul. Jerzego Wolniewicza, Nad Wełną oraz w miejscowościach Górka, Sycyn, Łukowo i w Słonawach. W głosowaniu radni jednogłośnie pozytywnie przyjęli plan w całym jego kształcie.

Burmistrz Tomasz Szrama poinformował o przebudowie i utwardzeniu kostką bukową drogi w Żukowie. Podkreślił fakt, że od parę lat sołtys tej wsi kupował za środki funduszu sołeckiego betonową kostkę. Gdy kupił całą potrzebną jej ilość, burmistrz zobowiązał się pokryć koszt ułożenia nawierzchni ze środków gminnych. Oświadczył: to pierwsza taka w historii droga budowana na zasadzie pół na pół.

Radni dyskutowali o potrzebie budowy budynku mieszkalno-opiekuńczego i finansowaniu jego działalności, o czym szczegółowo informujemy w innym miejscu.

Przewodniczący rady miejskiej Paweł Drewicz poinformował radnych o unieważnieniu z nieustalonego powodu przez wojewodę wielkopolskiego uchwały rady miejskiej w sprawie użytkowania świetlic wiejskich. Uchwała ma być unieważnia częściowo i nikt nie potrafi powiedzieć w której części i dlaczego.

Zastępca przewodniczącego Henryk Brodniewicz zauważył, że: Starówka miasta z nieszczęsnymi ulicami Ogrodową i Kowalską, gdzie hałas na bruku taki, że aż szklanki spadają, wymaga większego zainteresowania. Starówka wciąż odłogiem leży, a ulice czekają na modernizację.

Podobne artykuły