Przywrócenie kolei z Rogoźna do Ryczywołu i Połajewa będzie finansowane przez rząd

Przywrócenie kolei z Rogoźna do Ryczywołu i Połajewa będzie finansowane przez rząd

POWIAT OBORNICKI. Rewitalizacja linii kolejowej z Rogoźna do Czarnkowa, przez Ryczywół i Połajewo, uzyskała pozytywną rekomendację Ministerstwa Infrastruktury. Zakwalifikowała się do II etapu Programu Kolej Plus.

Wg komunikatu ministerstwa, projekt przygotowany przez obornickie i czarnkowskie samorządy spełniał cel Programu. Wnioskodawcy dostarczyli wymagane informacje o projektach, m.in.: dane o uwarunkowaniach społecznych, zakładanych efektach projektów wraz ze wskazaniem oczekiwanych czasów przejazdu, szacunkowych kosztach oraz ujęciu projektów w dokumentach strategicznych. Samorządy zadeklarowały także wolę współfinansowania inwestycji.

W drugim etapie samorządy będą miały 12 miesięcy na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego. Aby wypracować jednolity standard koncepcji, samorządy będą pracowały na udostępnionych przez PLK dokumentach przetargowych dla inwestycji punktowych lub liniowych.

Samorządy pozyskają niezbędne dokumenty, opinie oraz wnioski z konsultacji społecznych. Istotne będzie także przedłożenie dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie finansowania minimum 15-proc. wartości inwestycji oraz deklaracji właściwego organizatora przewozów odnośnie uruchomienia i finansowania przewozów min. 4 pary pociągów przez 5 lat.

Program przywrócenia pociągów między Rogoźnem a Czarnkowem zaplanowano do realizacji do 2028 roku. Jego realizacja wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności regionu.

Podobne artykuły