Przewozy gminne bezpieczne?

Przewozy gminne bezpieczne?

POWIAT OBORNICKI. Operator przewozów gminnych Arriva podjęła działania prewencyjne, mające na celu zmniejszenie ryzyka potencjalnego zakażenia się koronawirusem. Działania zapobiegawczo – ochronne skierowane są zarówno do pasażerów korzystających z usług Arriva jak i pracowników operacyjnych spółki.

Wprowadzone zostały ponadstandardowe środki utrzymania czystości i higieny w pociągach, autobusach regionalnych i miejskich,  obejmujące m.in. codzienne sprzątanie pojazdów środkami dezynfekującymi, ze szczególnym uwzględnieniem klamek, uchwytów i poręczy. Dodatkowo toalety w uruchamianych pojazdach szynowych zostały wyposażone w mydła antybakteryjne oraz instrukcje skutecznego mycia rąk.

We wszystkich pojazdach umieszczone zostały ponadto dodatkowe środki ochrony personalnej, min. rękawiczki jednorazowe dla pracowników. W trakcie dystrybucji  są również maseczki ochronne na wypadek konieczności przekazania jej pasażerowi z podejrzeniem zakażenia. Pracownicy operacyjni są  ponadto sukcesywnie wyposażani w indywidualne środki dezynfekujące (chusteczki lub żele).

Wprowadzone zostały również odpowiednie procedury postępowania na wypadek podejrzenia wykrycia choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej w pociągu lub autobusie. Podjęte działania są jednocześnie realizacją zaleceń podmiotów i instytucji odpowiedzialnych za minimalizowanie ryzyka zarażenia w takiej sytuacji.

Podobne artykuły