Prace między Objezierzem a Uścikowem trwają

Prace między Objezierzem a Uścikowem trwają

GMINA OBORNIKI. Trwają prace związane z przebudową drogi powiatowej na odcinku Objezierze – Wymysłowo – Uścikowo, aż do drogi wojewódzkiej.

Prowadzona inwestycja jest dwuetapowa. Prace zostały podzielone na odcinki od drogi wojewódzkiej DW187 do skrzyżowania w Uścikowie oraz na odcinek od Wymysłowa do Objezierza.

Kwota realizacji zadania to 3 724 207 zł, a 80 % tej kwoty stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, którego beneficjentem został powiat obornicki.

Przebudowa drogi polega na wykonaniu warstwy wyrównawczej i ułożeniu na niej warstwy ścieralnej, z miejscowym poszerzeniem jezdni do szerokości 5,50 m.

Podobne artykuły