Powstanie nowy ciąg ulic Czarnkowskiej i Powstańców

Powstanie nowy ciąg ulic Czarnkowskiej i Powstańców

OBORNIKI. Po zakończeniu budowy tzw. małej obwodnicy Obornik po byłych torach wronieckich, ulica Czarnkowska od ronda na skrzyżowaniu ulicy Juliana Kubiaka i Czarnkowskiej przez Rynek i ulicę Powstańców Wielkopolskich z mocy prawa stała się drogą powiatową.

Dzięki dobrej współpracy pomiędzy samorządami powiatowym a gminnym, podczas ostatniej sesji rady miejskiej w Obornikach, radni na wniosek burmistrza Tomasza Szramy podjęli uchwałę o przekazaniu kwoty 250 tys. zł na rzecz powiatu – z przeznaczeniem na projekt przebudowy ulic Czarnkowskiej, przez Rynek i ulicy Powstańców Wielkopolskich. Oprócz drogi ma być tam także ścieżka pieszo-rowerowa.

Ta inwestycja pozwoli wyremontować ważny odcinek dróg w mieście oraz połączyć sieć ścieżek rowerowych wokół miasta, które samorząd obornicki buduje od wielu lat.

W ciągu nowej trasy może uda się wkomponować niewielkie rondo w miejscu obecnego skrzyżowania ulic Czarnkowskiej z Obrzycką.
Zostanie wyremontowana kładka na Wełnie. Na ulicy Powstańców Wlkp. może zostać wprowadzony ruch obustronny, a jeśli nie, to i tam powstanie ścieżka rowerowa.

Projekt niebawem trafi na deski kreślarskie, a mieszkańcy centrum już dyskutują o przyszłym kształcie nowej drogi.

Mieszkający w okolicy Rynku Jerzy Grześkowiak pyta: Może warto upublicznić założenia do projektu? Mieszkańcy będą mogli się do nich przyzwyczaić lub wpłynąć na modyfikację. W jego opinii: Istotne kwestie, to czy będzie wyeliminowany ruch samochodów ciężarowych w centrum i jak ma to zostać zrobione.

Tu odpowiedź jest gotowa. Ciężarówki znikną z obornickich ulic, a wyjątkiem będzie droga krajowa nr 11.

Pan Jerzy ma wątpliwości: Jak na ul. Powstańców ma się zmieścić chodnik zgodny z zasadami, ścieżka rowerowa i ruch dwukierunkowy? Czy chodnik po obu stronach ulicy uzyska normatywną szerokość, bo aktualnie z obu stron jest wręcz niebezpieczny?

Tu też uzyskaliśmy odpowiedź fachowców. Normatywna szerokość dotyczy jedynie chodników nowobudowanych. Ten istniejący jest wąski i taki musi pozostać.

Jedynie w miejscu znacznego zwężenia chodnika po południowej stronie Powstańców Wlkp., powstanie przejście dla pieszych, by mogli bezpiecznie zmienić wąski chodnik na szerszy.

Pan Jerzy zauważa też, że: Wstępne propozycje zakładały likwidację miejsc parkingowych po północnej stronie Powstańców, czyli zmniejszenie ilości miejsc do parkowania w centrum. Aby zrekompensować straty operatorowi, planowano rozszerzenie strefy płatnego parkowania. Czy te pomysły są aktualne?

I tu znamy odpowiedź. Miejsca parkingowe na ulicy Powstańców pomiędzy Rynkiem a wiaduktem znikną tak czy inaczej. Parkować będzie można bezpłatnie na parkingu po dworcu PKS, gdzie miejsca jest wciąż wiele lub po ucywilizowaniu organizacyjnym strefy, przy parku Niepodległości odpłatnie.

Powstała nowa strefa zrekompensuje, i to z nawiązką, likwidowane miejsca parkingowe operatorowi strefy ograniczonego parkowania.

Wciąż powstają założenia koncepcji i warto wziąć wzór z pana Jerzego, dorzucając do owej koncepcji też własne pomysły. Im będzie ich więcej, tym więcej będzie zadowolonych z przebudowy głównych ulic centrum Obornik.

Podobne artykuły