Powiat obornicki otrzymał ponad 16 milionów złotych

Powiat obornicki otrzymał ponad 16 milionów złotych

POWIAT OBORNICKI. Na początku minionego tygodniu do Obornik przybył wojewoda Zieliński i przywiózł kartonowe czeki (promesy) z darami dla gmin i powiatu.

Ten ostatni otrzymał największy kawałek tortu z Rządowego Funduszu Polski Ład, bo kwotę 16.764.471,00 zł, na którą władze powiatu czekały już od co najmniej dwóch, trzech miesięcy.
Nieco mniejsze czeki trafiły do samorządów gminnych i były równie długo oczekiwane, by realizować zaplanowane wcześniej inwestycje.

Powiat i gminy tracąc dotychczasowe dochody im należne z odpisów PIT i CIT czekały na pieniądze z wielką niecierpliwością, bo w czasie, gdy pieniędzy nie było ceny inwestycji rosły i nie jest dziś pewne czy wystarczy na wszystko. Być może tak i zależeć to będzie od wyniku przetargów, w przypadku gminy Rogoźno burmistrz Roman Szuberski zdradził, iż według jego wyliczeń powinno pieniędzy być dosyć.

Starosta Zofia Kotecka cieszy się z tego, że będzie można nareszcie, bo po trzeciej już próbie, sfinansować rozbudowę drogi powiatowej Kowalewko-Wargowo oraz przebudować część budynku starostwa na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

Droga Kowalewko-Wargowo od wielu lat jest w bardzo złym stanie, tak złym, że w jadącym tam kiedyś autobusie wypadły drzwi, co najdobitniej świadczy o stanie drogi. Dwie poprzednie prośby o dofinansowanie jej rozbudowy zostały odrzucone. Na szczęście w myśl powiedzenia do trzech razy sztuka, środki się znalazły i ponad 10 milionów trafi na tę inwestycję.

Jak powiedziała starosta Zofia Kotecka: Ten mocno wyeksploatowany odcinek drogi stanowi naturalną alternatywę dla kierowców, którzy chcą ominąć drogę krajową nr 11. To także tamtędy prowadzony jest cały ruch, gdy na „krajówce” dochodzi do zdarzeń drogowych. Przebudowa tej trasy traktowana jest więc priorytetowo.

Jej słowa potwierdził wojewoda Michał Zieliński, który ma świadomość, jak ważna jest droga równoległa do krajówki stanowiąca jej bypass bezpieczeństwa.

Zauważył, że: Z drogi Wargowo-Kowalewko korzystają nie tylko mieszkańcy pobliskich miejscowości, ale bardzo dużo kierowców poruszających się z i do Poznania, którzy chcą ominąć w ten sposób często zakorkowaną drogę krajową.

Nie mniej ważnym zadaniem dla powiatu jest przebudowa części budynku starostwa, w której to części mieściła się do niedawna restauracja, na cele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Dziś wiele spotkań o charakterze bardzo prywatnym, a nierzadko wręcz intymnym, odbywa się przy stoliku ustawionym w holu lub na wąskim korytarzyku. Dłużej tak być nie mogło, jednak dostosowanie dotychczasowych pomieszczeń do nowych zadać wymaga sporych nakładów pieniężnych, na jakie starostwo od lat nie mogło sobie pozwolić.

Jak przyznała Zofia Kotecka: Druga z inwestycji zakłada przekształcenie budynku Starostwa, w którym znajdował się lokal gastronomiczny na pomieszczenia biurowe dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. To inwestycja, która dosłownie jak głosi nazwa programu, jest inwestycją strategiczną. Na tym odcinku panuje bardzo duży ruch. Poprawa bezpieczeństwa w tym miejscu jest więc bardzo ważna.

W poniedziałek wojewoda Michał Zieliński spotkał się w starostwie w Obornikach z samorządowcami z powiatu, aby przekazać im symboliczne czeki z dofinansowaniami. Oprócz obornickiego samorządu powiatowego promesy dofinansowania otrzymały także gmina Oborniki, gmina Rogoźno oraz gmina Ryczywół.

– W skali całego kraju 98% samorządów złożyło wnioski. Każdy z tych samorządów, który zgłosił ten wniosek, przynajmniej na jeden wniosek będzie mógł otrzymać środki. Nie będzie samorządu, który aplikował i nie dostał dofinansowania. To świadczy o skali zainteresowania i potrzeb, jakie samorządy posiadają w sferze inwestycji – mówił wojewoda Zieliński.

Zadania, które będą realizowane przez powiat obornicki przy udziale środków z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, to rozbudowa drogi powiatowej Kowalewko-Wargowo, a także przebudowa części budynku starostwa w Obornikach na cele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach i Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

Jak podkreśliła Starosta Zofia Kotecka: Przedsięwzięcie to bez pozyskania środków zewnętrznych byłoby praktycznie niemożliwe biorąc pod uwagę budżet, jakim dysponuje samorząd powiatowy. Pomieszczenia do przyjmowania interesantów są bardzo małe, a przebywa w nich po kilka osób. Chcemy przede wszystkim zapewnić naszym mieszkańcom więcej intymności, bowiem specyfika usług świadczonych przez PCPR często wiąże się ze sprawami bardzo osobistymi. To kolejny krok w kierunku zwiększania standardu usług publicznych, świadczonych w naszym starostwie. Przyznanie środków na to zadanie, to przyznanie ich wszystkim gminom, bowiem tak Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jak i zespół ds. orzekania o niepełnosprawności służą całemu społeczeństwu powiatu.

Podobne artykuły