Powiat obornicki dostanie od rządu prawie 14 milionów

Powiat obornicki dostanie od rządu prawie 14 milionów

POWIAT OBORNICKI. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, a dokładniej, Jacek Wróblewski z wydziału infrastruktury i rolnictwa, powiadomił oficjalnie starostę Zofię Kotecką o ujęciu na liście zadań rekomendowanych inwestycji o nazwie „Rozbudowa drogi Kowalewko-Wargowo”.

Przebudowa drogi zostanie w 80% sfinansowana przez rządowy Fundusz Dróg Samorządowych, po zatwierdzeniu jej przez premiera. Gdy ten złoży swój podpis, to umowa o przydziale środków zostanie podpisana przez starostę Zofię Kotecką i wojewodę Łukasza Mikołajczyka.

Ta informacja jest szczególnie dobra dla mieszkańców gminy Oborniki z Kowalewka i Wargowa, bo warto pamiętać, że na drodze łączącej obie wsie jazda nie jest ani przyjemna ani bezpieczna.

Gdy 7 sierpnia tego roku starosta wysłała do wojewody wielkopolskiego wniosek o wsparcie finansowe przebudowy tej drogi, inwestycja była wyceniona na 17 milionów złotych. Kotecka planowała ze względów finansowych podzielić zadanie na dwa etapy.

Jak wyliczył wówczas wicestarosta Waldemar Cyranek: Jeżeli nawet uzyskamy 80% wsparcia z województwa, to i tak po naszej stronie pozostanie wydatek rzędu czterech milionów, po dwa miliony powiat i gmina. To w dobie kryzysu sporo. Jeżeli zdecydujemy o dwóch etapach, będzie nam łatwiej takie środki wyasygnować.

Nadeszła odpowiedź, która wieszczy rychły sukces. Jeżeli premier zatwierdzi listę wydatków, władze powiat obornickiego będą mogły przystąpić do jednej z największych i bardzo ważnych inwestycji drogowych.

Podobne artykuły