Powiat obornicki: do 500 zł miesięcznie dodatkowo dla  niepełnosprawnych

Powiat obornicki: do 500 zł miesięcznie dodatkowo dla niepełnosprawnych

POWIAT OBORNICKI. DO 500 zł miesięcznie dodatkowo mogą otrzymać od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach niepełnosprawni, którzy na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

Z pomocy mogą skorzystać ci oborniczanie, którzy przez okres co najmniej pięciu kolejnych następujących po sobie dni roboczych w danym miesiącu, za który przysługuje wsparcie, nie mogli korzystać z przysługującej im opieki placówki rehabilitacyjnej.

Dotyczy to tych, którzy byli uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, uczestnikami zatwierdzonych programów, uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych, wychowankami ośrodków szkolno-wychowawczych oraz ośrodków wychowawczych, funkcjonujących.

Podobne artykuły