Poszukiwane rodziny zastępcze

POWIAT OBORNICKI. Najkorzystniejszym i naturalnym środowiskiem wychowawczym każdego dziecka jest rodzina. Jeśli jednak nie może to być rodzina własna, powinna ją zastąpić inna rodzina, która chce i potrafi zaopiekować się dzieckiem, które tego wymaga.
Rodzicielstwo zastępcze może być piękną misją, a Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Obornikach zaprasza osoby gotowe przyjąć do własnej rodziny dziecko, ofiarować mu serce, troskę, radość, ciepłą atmosferę, spokój i bezpieczeństwo.
Poszukiwane są także osoby gotowe do pełnienia funkcji pogotowia rodzinnego na terenie powiatu obornickiego.
Wszelkie informacje można uzyskać w PCPR w starostwie powiatowym, ul 11 Listopada 2a lub pod numerem telefonicznym 961) 29 73 126.

Podobne artykuły