Ponad 11 mln zł trafi do gminy Oborniki

Ponad 11 mln zł trafi do gminy Oborniki

GMINA OBORNIKI. W miniony poniedziałek prezes PWiK Tomasz Augustyn wraz z Michałem Bogaczem podejmowali Wiesława Tarczyńskiego z Węglewa położonego blisko podkonińskiej Goliny, zwycięzcę przetargu na budowę kanalizacji w Popówku. Gośćmi prezesa byli także sołtys Popówka Dorota Miężał i burmistrz Tomasz Szrama.

Węglewska firma Kanwod Wiesława Tarczyńskiego zaproponowała najkorzystniejszą cenę, znacznie niższą od trzech innych konkurentów, za budowę kanalizacji w Popówku z rurociągiem tłocznym aż do Urbania.

W ramach inwestycji powstanie prawie 4,5 kilometra sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z dwoma tłoczniami ścieków. Wybudowanych zostanie też 59 przykanalików do sieci kanalizacji sanitarnej, co pozwoli na przyłączenie ok. 450 mieszkańców Popówka.

Koszt inwestycji oszacowano na kwotę 3.789.075 zł brutto. Inwestycja w całości finansowana jest z umarzalnej w 30% pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Termin realizacji robót przewidziano na 12 miesięcy.

Wiesław Tarczyński podpisując umowę oświadczył, że aż tyle czasu nie potrzebuje, bo prace rozpocznie niebawem, a zakończy je bardzo szybko, gdyż dysponuje znacznym potencjałem sprzętu i ludzi. Cenę zaproponowałem niską, by tą inwestycją uzupełnić portfel zleceń na ten sezon.

Prezes Augustyn przyznał: W związku z niską ceną sprawdziłem rekomendacje pańskiej firmy i są one bardzo dobre.
Sołtys Dorota Miężał nie kryła zadowolenia z bliskiego rozpoczęcia prac kanalizacyjnych na terenie jej sołectwa. Nasi mieszkańcy długo na to czekali i są zainteresowani podłączeniem do sieci. Ucieszyła ją też wiadomość o przebudowie w ramach odtworzenia jednej z dróg w Popówku, prowadzącej w stronę Niemieczkowa.
Ubiegłotygodniowe spotkanie u prezesa Tomasza Augustyna miało jeszcze jeden ważny powód.

Była nim druga z podpisanych umów. Dotyczyła ona rozszerzenia wcześniejszego projektu realizowanego pod nazwą „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap”. W ramach inwestycji powstanie sieć kanalizacji sanitarnej w Uścikowie na terenie osiedla przy drodze wojewódzkiej w kierunku Szamotuł oraz sieć kanalizacji sanitarnej w Obornikach w rejonie ulicy Staszica, na obszarze nieskanalizowanym pomiędzy rondami przy drodze krajowej.

Projekt obejmuje również wyłączenie z eksploatacji wysłużonej oczyszczalni ścieków w Objezierzu wraz z budową rurociągu tłocznego, który przetłoczy ścieki do oczyszczalni w Obornikach. Rozszerzenie projektu spowoduje osiągnięcie wskaźnika, jakim jest wybudowanie łącznie 11,85 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączenia nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej w ilości 325 osób. Tu wszelkie roboty budowlane związane z rozszerzeniem mają się zakończyć do końca 2021 roku.

Dzięki podpisanym umowom, w ramach Funduszu Spójności, gminie przybędzie ponad 11 mln zł na kolejne inwestycje. Warto też dodać, że trudno byłoby uzyskać tak znaczące wsparcie, gdyby gminna spółka nie miała w zanadrzu gotowych projektów.

Polityka rozwoju Tomasza Augustyna i fantastyczna umiejętność pozyskiwaniu nowych środków przez Michała Bogacza zasiliły więc budżet gminy o kolejne 11 milionów, lokując gminę Oborniki wśród najwięcej inwestujących gmin w regionie.

To działanie prorozwojowe zmieniające gminę i zdecydowanie poprawiające warunki życia naszych mieszkańców – skomentował obie umowy burmistrz Tomasz Szrama.

Podobne artykuły