Pomagają kształcąc

OBORNIKI. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach świadczy wiele rodzajów pomocy. Niedawno zakończono działania dotyczące realizacji projektu systemowego w ramach projektu operacyjnego – kapitał ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską. 

Projekt pod nazwą „Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi aktywnej polityki społecznej na ternie miasta i gminy Oborniki”. W tym roku swym działaniem program objął 20 kobiet. Podstawowym celem projektu była aktywizacja wybranych pań zarówno w wymiarze zawodowym, jak i szeroko rozumianym aspekcie społecznym. Z założenia starano się osiągnąć cel poprzez spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym, terapeutą oraz skierowanie części uczestniczek na kursy zawodowe. 

Beneficjentki wspierane były również w formie zasiłków. Efektami prowadzonego projektu było między innymi uzyskanie certyfikatów ukończenia kursów. Spośród uczestniczek projektu  – kurs profesjonalnego sprzątania ukończyło 7 pań, kurs obsługi fiskalnej 5 kobiet, a jedna uczestniczka projektu kurs opiekunki domowej. Z wszystkimi beneficjentkami odbyły się spotkania grupowe, a także indywidualne z psychologiem, których celem była zmiana motywacji do podjęcia aktywności na rynku pracy czy poprawa autowizerunku. Panie uczestniczyły również w zajęciach z doradcą zawodowym, podczas których zdobyły umiejętności praktyczne np. prawidłowe przygotowanie dokumentów aplikacyjnych czy odpowiednia prezentacja podczas rozmów kwalifikacyjnych.

Na zakończenie OPS zaprosił wszystkie panie na spotkanie, aby podsumowały i wyraziły swoje opinie na temat zrealizowanego projektu. Efekt przeprowadzonych działań był bardzo pozytywny, beneficjentki ubolewały jedynie nad ograniczonym czasem ćwiczeń praktycznych podczas kursów zawodowych. Obornicki Ośrodek Pomocy Społecznej zamierza w najbliższych latach realizować kolejne projekty, które mają wpłynąć na poprawę sytuacji mieszkańców gminy Oborniki i zmniejszać obszar wykluczenia społecznego.

Obecnie powstaje już plan działań na 2009 rok. 


Okładka najnowszego numeru Gazety Obornickiej

Szczenięta 
owczarka niemieckiego
Informacje pod numerem telefonu
509 400 305

Sprzedam działkę budowlaną 2000 m,
pełne media, 
ul. Owocowa Oborniki
tel. 602 571 861,
507 142 755
724 016 319


TANI WĘGIEL
PROMOCJA

Skład opału w Rożnowie poleca:
– Węgiel Kamienny Kostka
LUZ
– Węgiel Kamienny Orzech
Worki LUZ
– Ekogroszki Węgla Kamiennego Worki LUZ
– Miał z Groszkiem Luz
Ekogroszek składujemy w suchym, zamkniętym pomieszczeniu
Rożnowo ul. F. Mickiewicza 5
CENY PROMOCYJNE!!
Nie przepłacaj! Zadzwoń!
Tel. 502 612 399 lub 600 371 366
Transport powyżej 1 tony na terenie gmin 
Oborniki, Rogoźno i Ryczywół GRATIS!


Układanie parkietów, podłóg i paneli,
cyklinowanie, polerowanie bezpyłowe
Oborniki tel. 669 934 242


REDAKCJA

Gazeta Powiatowa Ziemia Obornicka. Tygodnik Informacyjny, Kulturalny i Społeczny. Ukazuje się w każdy wtorek od 1991 roku. Wydawca: Handel-Druk-Kolportaż. ISSN 1427-5848.

Reklamy i ogłoszenia
Dorota Misiorna: tel. 660 875 525, dorota@oborniki.com.pl.

Redaktor naczelny: Marek Misiorny,
tel. 517 146 753.

Mail do redakcji: gazeta@oborniki.com.pl.