Polne drogi muszą czekać

Polne drogi muszą czekać

POWIAT OBORNICKI. Znacznie dłużej niż zwykle samorządy muszą czekać na coroczne wsparcie przebudowy śródpolnych dróg gruntowych – z dofinansowaniem pochodzącym z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Decyzja w sprawie rozdziału środków na te inwestycje zapadnie dopiero w maju. Wstępne komunikaty mówiły o miesiącu kwietniu. Wtedy miały zostać opublikowane decyzje o rozdysponowaniu środków z FOGR-u.

Teraz urząd marszałkowski województwa wielkopolskiego przesunął rozdział pieniędzy na początek maja.

Mieszkańcy takich wsi jak Grudna czekają na ten moment z utęsknieniem, bo dopiero wtedy będzie można ogłaszać przetargi, a potem przebudowywać drogi wiodące do pól.

Podobne artykuły