Polecenie wojewody dla burmistrzów i wójtów

Polecenie wojewody dla burmistrzów i wójtów

ZIEMIA OBORNICKA. Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk skierował do burmistrzów i wójtów regionu polecenie podjęcia pilnych działań w związku z epidemią koronawirusa. Nakazał do 25 marca zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na, w szczególności w muzeach, domach kultury, galeriach itp. Nie mogą odbywać się żadne imprezy sportowe, zamknąć należy baseny, stadiony itp. Wojewoda polecił także wójtom i burmistrzom zawieszenie do 25 marca działalności klubów dziecięcych i żłobków.
Celem naszych działań jest maksymalne ograniczenie ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Mam świadomość, że dla wielu z nas jest to sytuacja niekomfortowa, ale ucząc się na doświadczeniach innych krajów, chcemy wyprzedzić ewentualne konsekwencje. Dlatego dziś skierowałem do wielkopolskich samorządowców informacje, w której zarządziłem zawieszenie organizowania m.in. wydarzeń o charakterze rozrywkowym czy artystycznym. Z drugiej strony mamy decyzję Ministerstwa Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć wychowawczo-dydaktycznych – powiedział wojewoda Mikołajczyk.

Zgodnie z poleceniem Ministerstwa Edukacji Narodowej do 25 marca 2020 roku funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostało czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W tym miejscu apeluję także do rodziców, by sugerowali dzieciom pozostanie w domach. Poprzez zmniejszenie aktywności społecznej doprowadzimy do mniejszej liczby kontaktów międzyludzkich i możliwości zarażenia – dodał wojewoda. W sposób szczególny należy również otoczyć opieką osoby starsze, które są bardziej wrażliwe na zarażenie wirusem – powiedział Łukasz Mikołajczyk.

Czasowe zawieszenie działalności obowiązuje od 12 do 25 marca w placówkach wsparcia dziennego, centrach integracji społecznej, klubach integracji społecznej, dziennych domach i klubach seniora, środowiskowych domach samopomocy i warsztatach terapii zajęciowej.

Podobne artykuły