Połajewskie komputery

POŁAJEWO. W ubiegłym tygodniu w Szkole Podstawowej w Połajewie odbyło się oficjalne przecięcie wstęgi otwierającej pracownię internetową. Nowoczesna pracownia pozyskana została z środków MENiS w ramach realizowanego projektu Pracownia internetowa w szkole podstawowej. Uroczystości towarzyszyło otwarcie klubów europejskich działających przy SP i Gimnazjum. W imprezie brali udział wójt Stanisław Pochyluk, wizytator i koordynator edukacji europejskiej Waldemar Kryjewski, przedstawicielka Komitetu Integracji Europejskiej Katarzyna Trzeciak oraz członkowie Komisji Oświatowej Gminy Połajewo, dyrektorzy gminnych placówek oświatowych, dyrektor Gminnego Zakładu Oświaty, Zarząd Rady Rodziców Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Połajewie, grono pedagogiczne, gminna kapela dudziarska pod kierunkiem Romualda Jędraszaka i członkowie uczniowskich klubów europejskich działających w SP i Gimnazjum. Pierwszym etapem otwarcia było przedstawienie części artystycznej poświęconej integracji europejskiej z uwydatnionym akcentem polskim, po której wyświetlone zostały dwie prezentacje multimedialne, możliwe do obejrzenia dzięki zestawowi multimedialnemu. Kulminacyjnym punktem było otwarcie sali komputerowej w akompaniamencie dud, przez wójta Stanisława Pochyluka, wizytatora Waldemara Kryjewskiego i dyrektora SP Lucynę Stolcman. Pracownia wyposażona została w 10 stanowisk uczniowskich, serwer i zestaw multimedialny.

Podobne artykuły