Plan rozwoju powiatu

POWIAT OBORNICKI. Zgodnie z wolą Rady Powiatu obornickiego przystąpiono do opracowania planu rozwoju. W tej sprawie odbyło się już spotkanie robocze ustalające zakres i tryb pracy nad tym dokumentem.

Na poniedziałek 17 stycznia zaplanowano spotkanie na które zostali zaproszeni radni, przedstawiciele samorządów gminnych i samorządów pomocniczych oraz szefowie jednostek powiatowych i przedsiębiorcy. Celem spotkania jest zebranie wszystkich propozycji z zakresu inwestycji do realizacji w ramach kompetencji powiatu w okresie do roku 2013.

Zadania inwestycyjne zostaną pogrupowane i uszeregowane, a ich kolejność realizacji będzie zależała od woli radnych oraz możliwości finansowych budżetu a ten jest jaki jest. Plan Rozwoju Lokalnego z pewnością wymusi także zmianę uchwalonej w 2000 roku strategii, przesuwając zagadnienia związane z rozbudową szpitala na pierwsze miejsce wśród tematów priorytetowych. Co będzie drugą w hierarchii ważności inwestycją, napiszemy w kolejnym numerze Gazety.

Podobne artykuły