Place zabaw nieczynne, ale bezpieczne

Place zabaw nieczynne, ale bezpieczne

GMINA OBORNIKI. Choć place zabaw nadal zamknięte, to dzieci trudno utrzymać z dala od zabaw. Rodzice się dziwią, że można zorganizować w wiejskiej świetlicy wesele nawet na 150 osób, ale nie wolno dziecku pohuśtać się na placu zabaw obok.

Przepis jednak przepisem i burmistrz zarządził umieszczenie na placach zabaw tabliczek z ostrzeżeniem.
Do listy placów zabaw niebawem trzeba będzie doliczyć kolejny taki plac w Gołaszynie. Zostanie on niebawem urządzony za kwotę 14 637 przez firmę Grupa Hydro z Mosiny.

Jednocześnie zlecił specjaliście, Henrykowi Krzeszkiewiczowi, wykonanie przeglądu wszystkich 34 placów zabaw, bo tyle jest ich w gminie Oborniki. Przegląd dotyczy stanu urządzeń i ogólnego stanu bezpieczeństwa na tych placach, które kiedyś zostaną ostatecznie otwarte. Koszt przeglądu to kwota 4 760 zł brutto.

Ten sam fachowiec za kwotę 1 300 złotych brutto wykonuje też przeglądy techniczne terenów rekreacji i boisk w Obornikach przy ulicy Powstańców Wlkp. i Andersa oraz w Bąblinie, Bogdanowie, Dąbrówce Leśnej, Kowanówku, Lulinie, Łukowie, Ocieszynie, Pacholewie, Świerkówkach, Wychowańcu i Żernikach.

Gdy znikną kolejne obostrzenia, place zabaw, jak i miejsca rekreacji, zaludnią się spragnionymi relaksu i zabaw oborniczanami.

Podobne artykuły