Place zabaw do modernizacji i brak chętnych na drobne remonty

Place zabaw do modernizacji i brak chętnych na drobne remonty

GMINA OBORNIKI. Część sołtysów z ziemi obornickiej zadbało o place zabaw dla swych najmłodszych mieszkańców a część ich dogania starając się o nowe ogródki jordanowskie lub modernizując obecnie istniejące.

Modernizacja takich placów zabaw nastąpi w najbliższym czasie w Urbaniu za 15 621 zł brutto, w Pacholewie i w Gołaszynie, tam za kwotę 14 750 zł brutto.

Modernizacjami zajmie się wyspecjalizowana firma Grupa Hydro z Mosiny, która większość placów zabaw na ziemi obornickiej już wybudowała. Prace zostaną sfinansowane z funduszy sołeckich.

Z tego samego źródła sołectwo Objezierze chce zakupić trzy ławeczki. Zaoferowała je firmy Primario Grande z Warszawy za kwotę 1 467 zł brutto.

O ile wymienionym wyżej sołectwom udało się pozyskać dostawców i wykonawców zleceń, o tyle mniej szczęścia miały sołectwa w Kowalewku i Wypalankach.

W tym pierwszym zaplanowano modernizację budynku świetlicy wiejskiej a w drugim budowę budynku gospodarczego. W obu przypadkach nikt nie zareagował na przetarg. Widać firmy budowlane szukają większych zadań a drobne remonty nie znajdują zainteresowania.

Podobne artykuły