Pierwsze spotkanie Stowarzyszenia

POŁAJEWO. Nie w porę, ale z entuzjazmem – tak można w skrócie scharakteryzować to, co działo się na pierwszym zebraniu informacyjnym zwołanym w celu utworzenia Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Gminy Połajewo. 

Spotkanie zorganizowano w czwartek 18 czerwca o 15, przy czym dla większości obecnych dzień ten równał się bądź z uczestniczeniem w uroczystościach z okazji zakończenia roku, bądź z przygotowywaniem procesji z okazji zakończenia oktawy Bożego Ciała. Prowadzone zatem pośpiesznie z uwagi na zaangażowanie lokalnych liderów w inne inicjatywy spotkanie było jednak bardzo owocne. Potwierdziło się, że w gminie Połajewo ludzie chcą się organizować i widzą chęć działania ponad podziałami. Na zebranie informacyjne przybyło ponad dwadzieścioro z sześćdziesiątki zaproszonych przedstawicieli organizacji, dyrektorów, samorządowców i aktywnych mieszkańców. 

O idei założenia stowarzyszenia, jego celach i podejmowanych działaniach opowiedziała zebranym inicjatorka szkoleń z EFS organizowanych od początku roku w Połajewie Maria Klewenhagen kierownik GOPS-u. Następnie prezentację z komentarzem na temat partnerstwa na poziomie lokalnym przedstawił ekspert ds. stowarzyszeń i ekonomii społecznej, konsultant WYG-u oraz prezes Towarzystwa na rzecz rozwoju Łojewa Zenon Lewandowski. Pytań było wiele. Zebrani interesowali się m.in. tym, skąd wziąć środki na działalność stowarzyszenia, jaki musi być wkład własny przy korzystaniu ze źródeł pomocowych, czyli jak zwykle o pieniądze. Dyskusja toczyła się również nad treścią statutu, którego projekt przedłożono obecnym na spotkaniu. 

Niemal wszyscy zadeklarowali chęć uczestniczenia w pracach nowej organizacji, a następne zebranie, które będzie najpewniej zebraniem założycielskim, wyznaczono na czwartek 26 czerwca o godz. 17.


Okładka najnowszego numeru Gazety Obornickiej

Sprzedam
piętro domu

w Kowanówku
120 m2, garaż, 
budynek gospodarczy, działka, 
ogrzewanie gazowe,
osobne wejście.
tel. 501 546 289

Sprzedam działkę
Kowanowo k/Obornik
o pow. 1574 m2
woda, kanalizacja, prąd
tel. 604 437 643
tel. 607 824 436


TANI WĘGIEL
PROMOCJA

Skład opału w Rożnowie poleca:
– Węgiel Kamienny Kostka
LUZ
– Węgiel Kamienny Orzech
Worki LUZ
– Ekogroszki Węgla Kamiennego Worki LUZ
– Miał z Groszkiem Luz
Ekogroszek składujemy w suchym, zamkniętym pomieszczeniu
Rożnowo ul. F. Mickiewicza 5
CENY PROMOCYJNE!!
Nie przepłacaj! Zadzwoń!
Tel. 502 612 399 lub 600 371 366
Transport powyżej 1 tony na terenie gmin 
Oborniki, Rogoźno i Ryczywół GRATIS!


Układanie parkietów, podłóg i paneli,
cyklinowanie, polerowanie bezpyłowe
Oborniki tel. 669 934 242


REDAKCJA

Gazeta Powiatowa Ziemia Obornicka. Tygodnik Informacyjny, Kulturalny i Społeczny. Ukazuje się w każdy wtorek od 1991 roku. Wydawca: Handel-Druk-Kolportaż. ISSN 1427-5848.

Reklamy i ogłoszenia
Dorota Misiorna: tel. 660 875 525, dorota@oborniki.com.pl.

Redaktor naczelny: Marek Misiorny,
tel. 517 146 753.

Mail do redakcji: gazeta@oborniki.com.pl.