Osobowości Sportowe Roku na start

Osobowości Sportowe Roku na start

OBORNIKI. Nieco inaczej niż zwykle będzie ustalana lista zeszłorocznych Osobliwości Sportowych Roku.

Burmistrz Tomasz Szrama postanowił, że 27 edycja obornickiego święta sportu, dzieło Tadeusza Ratajczaka i Waldemara Cyranka, musi być kontynuowana. W tym roku z wiadomych przyczyn w zupełnie innym wymiarze, ale kontynuacja będzie.

Wyróżnianie najlepszych sportowców minionego roku rozpoczęło w roku 1995 I Plebiscytem Sportowym Ziemi Obornickiej. Faktycznym początkeim jest jednak przełom roku 1993/94, kiedy to Tadeusz Ratajczak przedstawił swój pomysł na zorganizowanie uroczystości, podczas której nagradzano by obornickich sportowców osiągających sukcesy sportowe i reprezentujących Oborniki na arenach krajowych i międzynarodowych.

Skoro kontynuacja, to kandydatów na Osobowość Sportową Roku 2020 można zgłaszać za pomocą formularza do 24 lutego 2021 r.

Został uruchomiony formularz internetowy, za pomocą którego można zgłaszać sportowców do nagrody Osobowości Roku. Spośród zgłoszonych kandydatów kapituła powołana przez burmistrza Obornik wybierze Osobowości Sportowe Roku 2020, a członkami Kapituły są wicestarosta Waldemar Cyranek, sekretarz gminy Krzysztof Nowacki, dyrektor Centrum Usług Wspólnych Krzysztof Hetmański.

O wyniku ich ustaleń jak zawsze będziemy naszych czytelników informować.

Podobne artykuły