Okolice Rudek czekają na domy

Okolice Rudek czekają na domy

OBORNIKI. Plany władz gminy dotyczące budowy na terenie pomiędzy ulicą Rudki a Czarnkowską domów wielorodzinnych, ze wsparciem programu rządowego „Mieszkanie Plus”, przeszły już do historii i można o nich zapomnieć. Program, mówiąc wprost, nie wypalił. Agencja „opiekująca się” tymi terenami też nabrała wody w usta i od ponad roku milczy, zbywając wszelkie prośby władz miasta, by przekazać gminie ów teren pod budowę domów.
Burmistrz wystąpił, w nadziei zmian w postępowania władz wojewódzkich i krajowych, o zmianę w planach zagospodarowania przestrzennego w rejonie Rudek.
Jest to formalnie teren zabudowy jedno i wielorodzinnej z usługami drobnymi i handlem. Nie ma tam jedynie wyznaczonego miejsca pod oświatę, a zwłaszcza może być tam potrzebne w przyszłości przedszkole, gdyby jednak się „coś” ruszyło.
Nie ma oczywiście już mowy o powrocie do programu „Mieszkanie Plus”, bo okazał się on niewypałem.
Rząd porzucił wszelkie nadzieje na uratowanie „Mieszkania Plus”, więc zmienia nazwę i koncepcję programu, który źle kojarzy się Polakom. Ma go zastąpić program „Mieszkanie dla rozwoju” z zupełnie nowymi zasadami. Eksperci dają mu niewielkie szanse. Można przeczytać w różnych opracowaniach, że program może podzielić los poprzednich programów, jak „Rodzina na swoim” czy „Mieszkanie dla młodych”, bo pomagały tylko tym, których na mieszkanie i tak było stać.
Jeżeli jednak rząd zacznie realizować obietnice dotyczące łatwego dostępu do mieszkań, to tereny w obrębie ulicy Rudki są gotowe i czekają.

Podobne artykuły