Odroczenie płatności podatków w Ryczywole. Wójt  nawołuje do oszczędzania

Odroczenie płatności podatków w Ryczywole. Wójt nawołuje do oszczędzania

RYCZYWÓŁ. Radni zebrani w minionym tygodniu w sali Gminnego Ośrodka Kultury debatowali nad zmianami w budżecie gminy.

Wójt Henryk Szrama zapoznał ich z przesunięciami budżetowymi dotyczącymi takich inwestycji jak przebudowa chodnika przy ulicy Słonecznej czy modernizacja systemów wentylacyjnych w przedszkolu publicznym w Ryczywole oraz sprawa budowy bezpiecznej zatoczki autobusowej w Gorzewie.

Roman Trzęsimiech zainteresował się stanem budżetu w czasie zarazy i pomocą dla przedsiębiorców.

Wójt wyjaśnił: Pierwszy kwartał zakończył się w miarę pozytywnie, bo epidemia dopiero się rozpoczęła. Już w drugim kwartale są przesłanki zagrażające części naszych dochodów. Podjęliśmy już pierwsze działania, wysyłając pisma do gminnych jednostek oraz sołectw o ograniczenia, a najlepiej wstrzymanie remontów i napraw wcześniej zaplanowanych, bo duża część roku jeszcze przed nami, a trudno przewidzieć, jak się to będzie rozwijało. Chcielibyśmy uczulić kierowników i osoby odpowiedzialne, aby brały na siebie ciężar odpowiedzialności za roztropne zakończenie tego roku, tak by się nasz budżet jakoś spiął.

– Będziemy to monitorować. Obecnie spływają pisma od przedsiębiorców, którzy domagają się pewnych zwolnień od opłat na rzecz gminy, a my nie jesteśmy na to obojętni, bo i oni znaleźli się w trudnej sytuacji – stwierdził Szrama.

W tej sytuacji radni jednogłośnie zgodzili się na przesunięcie przedsiębiorcom terminów płatności rat podatków przypadających na 15 kwietnia, 15 maja i 15 czerwca.

Jak wyjaśniła sekretarz gminy Janina Feldman: Gmina ma takie prawo, wynikające z tzw. tarczy koronawirusowej, jednak na maksymalnie trzy miesiące. Zapłacić je trzeba będzie przed upływem 30 września. Podobnie osoby fizyczne, płacące podatek jednorazowo mogą go zapłacić też do 30 września.

Wybrane grupy przedsiębiorców, a także osób fizycznych, mogą liczyć także na zwolnienie z podatku, a zasady określa zarządzenie ministra. Ten przepis wszedł w życie 15 maja.

Podobne artykuły