Obornickie TPD w trosce o dzieci z Ukrainy

Obornickie TPD w trosce o dzieci z Ukrainy

OBORNIKI. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oddział w Obornikach włączyło się do pomocy uchodźcom z Ukrainy.

W minionym tygodniu zostały zorganizowane niebiesko żółte poranki – zajęcia dla dzieci z podziałem na grupy wiekowe. W świetlicy środowiskowej TPD „Iskierka” przed południem odbywały się zajęcia prowadzone przez wolontariuszy z Przedszkola „Bajeczka” dla dzieci w grupie wiekowej 3-5 lat.

Głównym celem spotkań była integracja dzieci ukraińskich w wieku 3-5 lat, przebywających na terenie miasta Oborniki, a także zaspokojenie ich potrzeby zabawy, która pozwala na zapomnienie o trudnych przeżyciach i negatywnych emocjach związanych z wojną. Codzienne, dwugodzinne zajęcia animacyjne, ogólnorozwojowe z elementami muzyki, plastyki oraz sensoryki pozwoliły na miłe i kreatywne spędzenie czasu. Zajęcia prowadzone były w języku polskim z udziałem tłumacza – Ludmiły, której prezes TPD Grażyna Surma serdecznie dziękuje za poświęcony czas.

Podczas spotkań dzieci nawiązały swoje pierwsze lokalne przyjaźnie oraz kontakty z polskimi nauczycielami, które z dnia na dzień owocowały ich coraz większym zaangażowaniem oraz otwartością na nową kulturę, w której przyszło im funkcjonować. Spotkania z dziećmi oraz matkami z Ukrainy pozwoliły także na bliższe poznanie oraz zaspokojenie ich bieżących potrzeb, które są ogromne.

Dla starszej grupy 6-13 lat zajęcia prowadzone przez wolontariuszy TPD odbywały się przed południem w świetlicy środowiskowej TPD „Promyk”. Również w godzinach popołudniowych, podczas kiedy rodzice dzieci brali udział w lekcjach j. polskiego w LO, dziećmi opiekowali się wychowawcy świetlicy Promyk.

Zajęcia popołudniowe były integracją z dziećmi ze świetlic. Różnorodność zajęć dała dzieciom poczucie bezpieczeństwa oraz poznanie naszej kultury dnia codziennego. Dzieci świetnie radziły sobie w nauce podstawowych słówek języka polskiego, które potrzebne są im do funkcjonowania w życiu codziennym. Część opiekunów już wyraziła chęć, aby zapisać dzieci na dalsze zajęcia do świetlicy Promyk.

Również grupa dzieci wraz z opiekunami brała udział w niedzielę w imprezie powitania wiosny „Spływaj marzanno” w „Chacie nad Wełną” w Rożnowicach. Ogromną pomocą w roli tłumacza w komunikacji z dziećmi i ich rodzicami jest Daria.

Grażyna Surma i jej zespół serdecznie dziękuj za naszym pośrednictwem burmistrzowi Tomaszowi Szramie i pracownikom Urzędu Miejskiego w Obornikach za pomoc w organizacji spotkań i wyjazdu do Rożnowic.

Podobne artykuły