Obornicki sąd zawiesza wszystkie postępowania. Nie będzie eksmisji i egzekucji oborniczan

Obornicki sąd zawiesza wszystkie postępowania. Nie będzie eksmisji i egzekucji oborniczan

OBORNIKI. Obornicki Sąd Rejonowy zawiesił bieg wszystkich postępowań sądowych, sądowoadministracyjnych, egzekucyjnych, karnych, karnoskarbowych, w sprawach o wykroczenia, administracyjnych i innych.

W okresie pandemii nie można wykonywać eksmisji z mieszkań i domów.

Zaostrzono przepisy związane z karaniem osób, które mając świadomość zakażenia koronawirusem. Dotychczas tego typu czyn podlegał grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Teraz będzie zagrożony karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, a w przypadku narażenia wielu osób nawet do 10 lat. Policja, obok nałożenia mandatu, może skierować sprawy tego typu do sądu. Zostaną one rozpatrzone po ustaniu pandemii.

Sąd może przekazać dotychczas zajęte przedmioty mające znaczenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa publicznego, podmiotom leczniczym, Państwowej Straży Pożarnej, Siłom Zbrojnym, Policji, Straży Granicznej oraz instytucjom państwowym i samorządowym.

Podobne artykuły