Obornickie sąd i prokuratura ograniczają działalność

Obornickie sąd i prokuratura ograniczają działalność

OBORNIKI. Prezes sądu rejonowego w Obornikach Adrianna Brzozowska zarządziła wstrzymanie osobistego przyjmowania interesantów. Ograniczono obecność w sądzie rejonowym w Obornikach jedynie do osób wezwanych i zawiadomionych, względnie uprzednio telefonicznie umówionych. Gdy zostało się uprzednio wezwanym na rozprawę, wystarczy telefonicznie lub mailowo poinformować sąd o uzasadnionym podejrzeniu zakażenia lub kontaktu z osobą zakażoną. Będzie to dostateczną podstawą do usprawiedliwienia nieobecność na rozprawie.

Na czas do odwołania – wstrzymane są przyjęcia interesantów w Prokuraturze rejonowej w Obornikach. Przyjęcie osób przez prokuratorów i pracowników sekretariatu możliwe jest wyłącznie w stosunku do osób wezwanych w celu wykonania czynności procesowych lub zamierzających złożyć do protokołu zawiadomienie o przestępstwie.

Podobne artykuły