Oborniccy seniorzy zaplanowali pracę na rok bieżący

OBORNIKI. Obornicka Rada Seniorów obradowała w ubiegłym tygodniu nad ustaleniem planu pracy na rok bieżący. Seniorzy ustalili, że chcą dla swej grupy kompleksowej oceny stanu życia. Chcą się też zwrócić do burmistrza Tomasza Szramy z prośbą o powołanie rzecznika seniora i opiekuna.
W związku z wcześniejszą propozycją powołania nowych kart seniora: srebrnej i złotej, przygotowali propozycje usług, z których posiadacze tych kart mogliby korzystać. Przewodniczący Eugeniusz Kierstan przygotował i zaprezentował ze wsparciem multimedialnym plan pracy na rok 2020. Zebrani wyrażali swoje opinie i propozycje, a on natychmiast ów plan korygował.
W kwietniu będzie kolejna odsłona konkursu na miejsca przyjazne seniorom. W czerwcu zaplanowano debatę o zdrowiu i opiece lekarskiej. Powstanie kolejny kalendarz seniora oraz będzie tradycyjny już „Weekend seniora”. W planie jest także kontynuacja akcji „Koperta życia”. Seniorzy zdecydowali, że kończą dyżury radnych, na które prawie nikt nie przychodzi. Są skrzynki pytań i wniosków oraz pomysłów, więc możliwy jest kontakt tą drogą.
Irena Magdziarek widzi problem braku aktywności u seniorów na wsiach. Proponuje podczas nardy sołtysów, by ci dalej propagowali możliwość korzystania z przywilejów zapewnionych seniorom także i z wiosek. Panią Irenę martwi też likwidacja wiejskich filii Ludowego Banku Spółdzielczego. Prosi o to, by się ORS upomniała w Radzie Nadzorczej LBS o utrzymanie filii. Przy okazji narady podjęto się oceny udziału swych przedstawicieli w różnych gremiach i co by nie rzec najgorzej wypadł radny Eugeniusz Gacek, uczestniczący w posiedzeniach Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Zdaniem przewodniczącego: Eugeniusz Gacek jako przedstawiciel ORS w tym zespole był bierny. Nie było od niego żadnych informacji. Zadecydowano, że zastąpi go Zofia Matelska. W uzasadnieniu tej kandydatury czytamy: Kandydatka przewodniczy grupie zajmującej się bezpieczeństwem osób starszych. Działa w związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, będzie miała możliwość reprezentowania stanowiska ORS. Radni seniorzy zaplanowali też stworzenie projektu pracy do roku 2023.
Następna sesja Obornickiej Rady Seniorów obędzie się 28 lutego, a udział w niej może wziąć każdy zainteresowany problematyką seniorską.

Podobne artykuły