Nowy budżet Połajewa

POŁAJEWO. Podczas ostatniej w 2004 roku sesji Rady Gminy w Połajewie uchwalony został budżet na nowy rok. Dochody wyniosą 10.519.786 zł, a wydatki 9.498.018 złotych. Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 1.021.768 złotych, przeznaczy się na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na cele inwestycyjne.

W 2005 roku w zakresie inwestycji planuje się wydać 735.000 zł na: budowę sieci wodociągowej na wybudowaniach: Krosin, Połajewo i Przybychowo – 400.000 zł; budowę drogi w Połajewie – 85.000 zł; modernizację sieci komputerowej w Urzędzie Gminy – 20.000 zł i budowę sieci kanalizacyjnej w Krosinie i Młynkowie – 230.000 zł.

Na zdjęciu: połajewscy radni wnikliwie studiują budżetowe propozycje wójta Pochyluka przed głosowaniem.

Podobne artykuły