Noworoczne spotkania

RYCZYWÓŁ. W minionych tygodniach władze gminy przeprowadziły spotkania z działaczami kultury i kultury fizycznej oraz z przedstawicielami miejscowych zakładów pracy, organizacji rolniczych i pozarolniczych. Wójt Gacek złożył sprawozdanie z realizacji budżetu w 2004 roku oraz przedstawił zadania, jakie Gmina planuje wykonać w bieżącym roku. Poza tym, na spotkaniu z działaczami kultury, dyrektor GOK pan Zieliński podsumował działalność kulturalną roku 2004, a przedstawiciel GKS Orkan, pan Nawrocki i pan Grządzielewski z LKS Lipa ocenili działalność sportową swoich klubów. Spotkanie kulturalne zakończyło się wręczeniem okolicznościowych dyplomów dla przedstawicieli miejscowych grup artystycznych (Ryczywolanki, Chłopcy z tamtych lat, Zespół Instrumentów Dętych, Choroba Psychiczna) i sportowych (GKS Orkan i LKS Lipa).

W spotkaniu z przedsiębiorcami brało udział około 40 osób. Wicewójt Molski przedstawił przybyłym możliwości pozyskania środków z Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) w kwestii Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw w latach 2004-2006 oraz Restrukturyzacji i Modernizacji Sektora Żywnościowego.

Podobne artykuły